۲۴
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان خدمات BIM چیست ؟

مدلسازی اطلاعات ساختمان

خدمات BIM چیست ؟

BIM و نرم افزار های تحت متد آن وظیفه بازسازی تمامی شرایط را در N بعد ساختمان بر عهده دارند.

اشتراک گذاری

این وظیفه از اشتراک گذاری بین تمام متخصصان درگیر در پروژه شروع شود.

زبان پروژه

زبان تمامی افراد درگیر در پروژه یکسان نیست.

هر کسی بنا به تخصص خود در پروژه درگیر می باشد.

از جمله قابلیت بزرگ در قابلیت بزرگ BIM یک سان سازی این زبان برای ایجاد ارتباط با تمام عوامل درگیر در پروژه می باشد.

همکاری

تمام افراد درگیر به طور همزمان بر روی یک پروژه کار می گنند و این تبادل اطلاعات و گردش اطلاعات نتیجه جز افزایش دقت پروژه نخواهد داشت.

یکپارچگی

از دیگر مزایای BIM نگهداری به صورت یکجا کل اطلاعات پروژه می باشد.

ابعاد پروژه

سه بعد اول در راستای شبیه سازی تمام عوامل مورد استفاده در پروژه می باشد.

بعد چهارم یا زمان در رابطه با زمانبندی پروژه به صورت مشخص با استفاده ازجزئیات گرافیکی موجود در BIM نمایش تمام موضوعات اجرائی را بر عهده می گیرد.

بعد پنجم یا هزینه که با بودجه بندی بر اساس زمانبندی پروژه دید مالی مناسبی برای مدیران پروژه به ارمغان می آورد.

و بعد های بعدی…

مزایای بیشتر

از جمله مزایای برتر استفاده BIM متره کردن با دقت بسیار زیاد قبل از اجرا پروژه و ایجاد دیدی وسیع برای مدیران ارشد در رابطه با هزینه اجرائی قسمت های مختلف قیمت دهی مناسب و …. می باشد.

حضور BIM در مرحله ساخت شامل استفاده از ابرهای تحت شبکه اینترنت می باشد تا عوامل درگیر در BIM در هر جا توان بازبینی طرح اعمال نظر و ایجاد تغییرات در طرح را داشته باشند.