۲۵
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان توضیحی در رابطه با BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

توضیحی در رابطه با BIM

Building Information Modeling یا به اختصار BIM یکی از داغ ترین مباحث روز دنیا در زمینه مدیریت ساخت و سازها می باشد.

بزرگترین مانع پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان

این حقیقت که شناخت پایین از BIM و تصور اشتباه اکثر صنعت گران ساختمان کشورمان، BIM را یا تصویر سازی سه بعدی و یا روشی تجملی و نا کارآمد می دانند.

definition-of-bim-300x225 مدلسازی اطلاعات ساختمان توضیحی در رابطه با BIM

کمبود نیروی متخصص کافی و عدم شناخت کافی در مورد BIM کشور مارو ار سایر کشور های پیشرو در صنعت ساخت و ساز عقب انداخته است.

تصور رایج در رابطه با مدلسازی اطلاعات ساختمان

تصور رایج که BIM نرم افزاری است:

برای سه بعدی سازی فضای معماری ساختمان ما رو به سمت عدم استفاده صحیح از این متد مدرن در زمینه Architectural, Piping, Hvac, Structural, PM,… سوق داده است.

نقش مدلسازی اطلاعات ساختمان

مشخصاً شروع صنعت ساخت و ساز با طراحی، امکان سنجی، ارزیابی اقتصادی و اثرات زیست محیطی می باشد.

متد BIM در هر بخش این صنعت نقش بسیار بزرگ و غیر قابل انکاری بازی می کند.

نرم افزار های تحت متد مدلسازی اطلاعات ساختمان

استفاده از نرم افزار های تحت استاندارد :

AEC و همگام با تفکر BIM شامل Autodesk (Revi, Auto cad) , Tekla , Bentley طراحان را در راستای مدلینگ تمامی نقشه ها به صورت دو بعدی، سه بعدی، چهار بعدی و پنج بعدی و … یاری می کند .

تا به کمک این نرم افزار ها از اهداف VR ها حمایت می کنند.