۲۸
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان تعریف آمادگی الکترونیک

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تعریف آمادگی الکترونیک

تعریفی خاص و منفرد از آمادگی الکترونیکی وجود ندارد،

به طوری که افراد آن را به طور متفاوتی تشریح کرده و به کار می بندند.

بنابراین، تعریف دقیق و معنای آمادگی الکترونیکی همچنان در حال گسترش است.

به منظور تهیه دیدگاهی جامع، اندک افکاری برای کمک به این بحث در اینجا ذکر شده اند.

برای مثال، انجمن سرویس ها و فناوری اطلاعات جهان (WITSA) خاطرنشان کرده است

که یک کشور از لحلظ الکترونیکی آماده، اعتماد مشتری را در امنیت و خصوصی سازی

تجارت الکترونیکی با فناوری بهتر ایمن، کارگران زبده تر و هزینه های آموزش کمتر،

سیاست عمومی بازتر، عملکردهای کسب و کار جدید برگرفته از سن اطلاعات و هزینه های پایین تر برای فناوری تجارت الکترونیکی نیاز دارد

(WITSA, 2004). هرچند، سازمان ملل آمادگی الکترونیکی را به عنوان بخش عمومی ابتکارات

دولت الکترونیک بر اساس شاخص کامپوزیت میانگین آمادگی الکترونیکی

و بر اساس تخمین وبسایت می داند؛ زیرساختار مخابرات و تخصیص منابع انسانی. (سازمان ملل، ۲۰۰۸). تخمین انجمن آمادگی الکترونیکی توسط مرکز برای توسعه بین الملل، دانشگاه هاروارد (۲۰۰۷) یک جامعه الکترونیکی را آنی می داند

که زیرساختار فیزیکی لازم را دارا باشد (پهنای باند زیاد، اعتمادپذیری و قیمت های مناسب)،

در تمامی تجارت ها جریان IT یکپارچه ای را به همراه جوامع داشته باشد

(تجارت الکترونیکی، بخش IT محلی، مبحث محلی، سازمان های متعدد آنلاین

، استفاده روزمره از فناوری اطلاعات، تدریس فناوری اطلاعات در مدارس)، دولت دارد (دولت الکترونیکی)، رقابت های مخابراتی قوی دارد

، ملازمات مستقل با تعهدی به دسترسی جهانی دارد و محدودیتی بر داد و ستد و سرمایه گذاری خارجی ندارد.

از این گذشته، انجمن فناوری (۲۰۰۵) یک جامعه الکترونیکی را به طور مجهزی با دسترسی سرعت بالا

در بازار رقابتی با دسترسی ثابت و کاربری IT در مدارس، ادارات دولتی، کسب و کارها،

امکانات و مکان های بیمه درمانی، خصوصی بودن کاربر و امنیت آنلاین، و سیاست های دولت که به منظور پیشرفت اتصال و استفاده از شبکه مناسب می باشد.