۲۸
بهمن

مدلسازی اطلاعات ساختمان و مدیریت ایمنی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

ایمنی و محیط زیست با BIM

برای شناخت نحوه استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان در HSE باید شناخت خوبی به این علم داشت

. یک کارشناس قدرتمند ایمنی ابتدا به امر باید شناخت محیطی خوبی نسبت به محیط کارگاه و پروسه انجام کار داشته باشد.

این امر در زمان طراحی دو بعدی امری بسیار دشوار است.

  • نمایش کار کارشناس HSE با نقشه های دوبعدی برای جلوگیری از افتادن کارگران
  • images-13-1 مدلسازی اطلاعات ساختمان و مدیریت ایمنی

این امر به دیدن نشدن بسیاری از جزئیات در نقشه های دوبعدی می انجامد و عملاً کارشناس HSE را وادار می کند

تا بسیار از کارهای پیشکارانه را در حین انجام عملیات انجام دهد

این کار منجر به هزینه بیشتر و احتمال خطای بیشتر می شود.

باید دانست در زمان طراحی شناخت از تمام جزئیات انتخاب های بیشتری به کارشناس HSE می دهد.

از طرفی باید دانست HSE در BIM به دو صورت اتوماتیک و دستی انجام می شود.

ترکیبی از هر دوحالت شرایط قدرتمندی تری برای ایمنی در کارگاه ایجاد می کند.

نرم افزار شبیه سازی Autodesk Revit و Autodesk Naviswor با دو پلتفرم Autolisp و Visual Basic قابلیت برنامه نویسی دارند.

هر دوی این برنامه ها توان شی گرا بودن بالایی دارند و زبان سطح بالایی محسوب می شوند.

نرم افزار VB for Application نرم افزار به روز تر و شناخته شده تری نسبت به Auto Lisp می باشد.

کار کردن با این نرم افزار برای بسیاری از حتی مبتدیان برنامه نویسی آسان می باشد.

این نرم افزار در محیط Autodesk شی های وارد شده را می شناسد

و از آنجا که تون برخورد شرطی را دارد وارد کردن بسیاری از استاندارد ها مانند OSHA توسط برنامه نویسی کار مشکلی نیست.

دستورهای کتابخانه ای و راهنمای این نرم افزار برای ایراد گیری از دستورات اشتباه کار برنامه نویسان را بسیار آسان کرده است.

رعایت بسیاری از دستورات استاندارد ها با برنامه نویسی به صورت شرطی امکان پذیر است.