23
فوریه

تعریف مدلسازی اطلاعات ساختمان

تعریف مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM تکنولوژی مدل سازی سه بعدی و فرآیند طراحی است که شروع به تغییر روش‌هایی نموده است که ساختمان‌ها طراحی، ساخته و بهره‌برداری می‌شوند.

از مدل اطلاعات ساختمان با عنوان محصول و از مدل سازی اطلاعات ساختمان با عنوان فرآیند تعبیر می‌شود[۲۴].

تا به امروز انجمن‌ها، سازمان‌ها و افراد متعددی از دید خود به تعریف BIM پرداخته اند اما تعریف پذیرفته شده‌ی واحدی از آن وجود ندارد،

از این رو برای تسهیل درک این اصطلاح مهم ترین تعاریف بیان شده تا کنون در زیر آمده است تا دیدی نسبتا کافی را فراهم کند[۲۵].

     ایستمن در کتاب خود به نام “راهنمای BIM” این گونه تعریف می‌کند: BIM

به عنوان یک تکنولوژی مدل سازی و مجموعه ای مرتبط از فرآیندهای تولید،

ارتباط و تجزیه و تحلیل مدل‌های ساختمان می‌باشد[۲۶].

     گروه تحقیقاتی ایالتی پنسیلوانیا[۱]، BIM را “فرآیند طراحی، تجزیه و تحلیل، یکپارچه سازی و مستند سازی چرخه‌ی عمر یک ساختمان،

با ایجاد نمونه‌ی مجازی هوشمن از ساختمان با استفاده از پایگاه داده ای از اطلاعات” تعریف می‌کند[۲۷].

اتودسک یکی از توسعه دهندگان بزرگ نرم افزارهای نقشه کشی و مدل سازی، BIM را این گونه تعریف می‌کند:

“BIM فرآیندی مبتنی بر مدلی هوشمند است

که برای ایجاد و مدیریت پروژه‌های

زیرساختی و ساختمانی بینشی اقتصادی و سریع تر، با تأثیرات کمتر زیست محیطی، ارائه مینماید[۱۴].”

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7 تعریف مدلسازی اطلاعات ساختمان

موسسه ملی تحقیقات ساختمان (NIBS)[2] یک سازمان خصوصی غیر‌انتفاعی است که دولت، متخصصین، تولیدکنندگان محصولات مورد استفاده در ساختمان،

کارگران ساختمانی و مصرف کننده نهایی را گردهم آورده تا مشکلات فعلی و بالقوه ای که طراحی و ساخت ایمن ساختمان‌ها را دچار مشکل می‌کند را شناسایی و حل کند[۲۸].

تعریف مدل سازی اطلاعات ساختمان از نظر NIBS: “نمایه ای دیجیتال از ویژگی‌های ظاهری و عملکردی یک ساختمان که منبع اطلاعات به مشارکت گذاشته شده‌‌‌ ای است

که مبنای قابل اتکایی برای تصمیم سازی در دوره حیات پروژه می‌باشد.(از شروع طراحی شماتیک[۳] تا تخریب ساختمان)”

     اداره خدمات جامع امریکا (GSA) [4] یک نهاد مستقل دولت ایالات متحده است که در سال ۱۹۴۹برای مدیریت و حمایت از فعالیت‌های اساسی ادارات فدرال تاسیس شد[۲۸].

GSA BIM را چنین تعریف کرده است:” مدل سازی اطلاعات ساختمان توسعه و استفاده‌ی مدل اطلاعاتی

چندوجهی کامپیوتری نه فقط برای مستند سازی طراحی ساختمان بلکه برای شبیه سازی ساخت و عملکرد ساختمان‌های ایجاد شده و یا نوسازی شده در پروژه می‌باشد.

نتیجه مدل سازی اطلاعات ساختمان، نمایی دارای اطلاعات و ویژگی،

شی‌گرا، هوشمند و ابعادی از ساختمان است

که از این منظر نیاز‌های استفاده کنندگان مختلف استخراج و تحلیل شده بازخورد آن باعث بهبود طراحی ساختمان است[۲۸].”

     پروژه‌های PWC و Secora سنگاپور، BIM را این گونه تعریف می‌کنند[۲۹]:

  • BIM استفاده یکپارچه از یک پلتفرم مدیریت دانش است که از نقاط مجزا و حقیقی یک پروژه تشکیل می‌شود.

  • BIM فقط یک پایگاه داده نیست، بلکه یک فرآیند است.

  • BIM امکان همکاری در میان همه ذینفعان کلیدی در فرآیند طراحی و ساخت را فراهم می‌کند.

  • طراحی بهتر، افزایش راندمان ساخت و بهبود عملکرد و بهره وری از یک دارایی را به ارمغان می‌آورد.

بیلدینگ اسمارت ادعا می‌کند که که BIM، اطلاعات مختلف به کار رفته در ساخت وساز را به یک محیط عملیاتی منفرد تبدیل می‌کند،

که باعث کاهش اسناد کاغذی می‌شود؛ همچنین آنها اظهار می‌کنند که کیفیت ارتباطات عوامل درگیر در پروژه نقش به سزایی در استفاده مؤثر از BIM خواهد داشت[۳۰].

 

 

 

3 Schematic Design

4 General Services Administration