۰۴
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان نرم افزارهای BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

نرم افزارهای BIM

نرم‌افزارهای مورد استفاده در مدل سازی اطلاعات ساختمان را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد

: طراحی معماری، طراحی برای توسعه پایدار، طراحی سازه، طراحی تاسیسات، شبیه سازی ساخت و برآورد هزینه

و مدیریت تجهیزات که در جدول ۲. ۴ نمونه‌هایی از نرم افزارهای هر دسته آورده شده است[۳۷].

جدول ۴.۲ نرم‌افزارهای مورد استفاده در مدل سازی اطلاعات ساختمان.

نوع کاربرد نرم افزار
طراحی معماری Autodesk Revit Architecture, Graphisoft ArchiCAD, Nemetschek Allplan Architecture, Gehry Technologies – Digital Project Designer, Nemetschek Vectorworks Architect, Bentley Architecture,4MSA IDEA Architectural Design (IntelliCAD), CADSoft Envisioneer, Softtech Spirit, RhinoBIM (BETA)
طراحی برای توسعه پایدار Autodesk Ecotect Analysis, Autodesk Green Building Studio, Graphisoft EcoDesigner, IES Solutions Virtual Environment VE-Pro, Bentley Tas Simulator, Bentley Hevacomp, DesignBuilder
طراحی سازه Autodesk Revit Structure, Bentley Structural Modeler, Bentley RAM, STAAD and ProSteel, Tekla Structures, CypeCAD, Graytec Advance Design, StructureSoft Metal Wood Framer, Nemetschek Scia, 4MSA Strad and Steel, Autodesk Robot Structural Analysis
طراحی تاسیسات Autodesk Revit MEP, Bentley Hevacomp Mechanical Designer,

4MSA FineHVAC + FineLIFT + FineELEC + FineSANI,

Gehry Technologies – Digital Project MEP Systems Routing,

CADMEP (CADduct / CADmech)

شبیه سازی ساخت و برآورد هزینه Autodesk Navisworks, Solibri Model Checker, Vico Office Suite, Vela Field BIM, Bentley ConstrucSim, Tekla BIMSight, Glue (by Horizontal Systems), Synchro Professional, Innovaya
مدیریت تجهیزات Bentley Facilities, FM:Systems FM:Interact, Vintocon ArchiFM (For ArchiCAD), Onuma System, EcoDomus

اگرچه لازم نیست یک کاربر کار با تمام نرم افزارهای موجود را فرابگیرد

، ولی به دلیل همکاری با دیگر اعضای تیم و درک تأثیر آنها بر کار خود،  برای او مفید است که بداند چه نرم افزارهایی در بازار موجود است.

شکل ۲ .۳ درصد آگاهی و بکارگیری افراد از نرم افزارهای رایج، که توسط مک گروهیل انتشار یافته را نشان می‌دهد[۱۴].

شکل  ۳.۲ درصد آگاهی و بکارگیری افراد از نرم افزارهای رایج BIM.

BIM-Image-1-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان نرم افزارهای  BIM

8 .2 استاندارهای BIM

با شروع فراگیرشدن استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان و احساس نیاز به وجود استاندارهایی در این زمینه کشورهایی چون کانادا، استرالیا، انگلیس و موسساتی مانند دانشگاه هند و موسسه ملی دانش ساختمان در امریکا شروع به تنظیم استاندارهای BIM نمودند [۳۵].