24
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان ادامه بازگشت سرمایه و نتیجه گیری

 

ادامه بازگشت سرمایه و نتیجه گیری

جدول ۶.۲ سود BIM.

download-2-1 مدلسازی اطلاعات ساختمان ادامه بازگشت سرمایه و نتیجه گیریdownload-2-300x119 مدلسازی اطلاعات ساختمان ادامه بازگشت سرمایه و نتیجه گیری

 

سال هزینه

(مییلیون دلار)

پروژه هزینه BIM (دلار) صرفه جویی مستقیم BIM (دلار) صرفه جویی خالص BIM (دلار) BIM

ROI (%)

2005 30 Ashley Overlook 5000 135000 130000 2600
2006 47 Raleigh Marriott 4288 500000 495712 11560
2007 82 HP Data Center 20000 67500 47500 240
2007 14 Savannah State 5000 2000000 1995000 39900

 

همان طور که در جدول ۶.۲ نشان داده شده است، بازه‌ی ROI برای پروژ‌های مذکور، گسترده و دارای اعداد متفاوتی از ٪۲۴۰ تا ٪۳۹۹۰۰ می‌باشد. به دلیل حجم بالای اطلاعات، تعیین بازه ای خاص برای ROIی BIM عملی نیست، که این هم ناشی از به کارگیری حوزه‌های مختلف آن در پروژه‌های مختلف می‌باشد. هم چنین از آنجا که در محاسبه‌ی این مقادیر از صرفه جویی‌های غیرمستقیم آن و دیگر نتایج ارزنده‌ی حاصل از اجرای BIM در پروژه چشم پوشی شده است، مقدار واقعی این اعداد حتی می‌تواند بیشتر از این باشد [۴۳].

۲. ۱۰ خلاصه و نتیجه گیری

در حال حاضر صنعت ساخت و ساز با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است.  برخی از این مشکلات به دلیل ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در صنعت پدید آمده اند. در سالهای اخیر، فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری در دست مدیران، به عنوان پاسخی برای بسیاری از این مشکلات مورد توجه محققین و فعالان صنعت قرار گرفته است [۱].  در این تحقیق، با بررسی و مطالعه اسناد کتابخانه ای، ضمن بررسی مشکلات فعلی صنعت ساختمان، فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان معرفی ومزایای آن به اختصار بیان گردید.  در پایان انتظار می رود با بهره گیری از BIM به عنوان یک ابزار مدیریتی، بهره‌وری در پروژه های عمرانی افزایش یابد تا به کمک آن بتوان بر موانع و مشکلات موجود فائق آمد. اهداف مورد نظر را به طور خلاصه می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

 • کاهش حجم اسناد شامل نقشه ها و نامه نگاری ها
 • بهبود ارتباط میان عوامل درگیر در پروژه
 • کاهش مدت زمان انجام پروژه ها
 • کاهش هزینه ها
 • کاهش تغییرات در فاز ساخت
 • تسهیل اعمال تغییرات
 • شناسایی خطاهای احتمالی در مرحله طراحی
 • ایجاد درک بهتر از پروژه و تفهیم وظایف مورد انتظار از عوامل درگیر
 • کاهش ادعاها در حین و پایان پروژه
 • ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات پروژه برای کلیه عوامل درگیر
 • بهبود مدیریت تسهیلات در دوره تعمیر و نگهداری