۰۷
اسفند

مدلسازی اطلاعات ساختمان خلاصه و نتیجه گیری

مدلسازی اطلاعات ساختمان

خلاصه و نتیجه گیری

در حال حاضر صنعت ساخت و ساز با مشکلات عدیده ای دست به گریبان است.

برخی از این مشکلات به دلیل ناکارآمدی ابزارهای مورد استفاده در صنعت پدید آمده اند.

در سالهای اخیر، فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان به عنوان ابزاری در دست مدیران، به عنوان پاسخی برای بسیاری از این مشکلات مورد توجه محققین و فعالان صنعت قرار گرفته است [۱].

در این تحقیق، با بررسی و مطالعه اسناد کتابخانه ای، ضمن بررسی مشکلات فعلی صنعت ساختمان، فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان معرفی ومزایای آن به اختصار بیان گردید.

در پایان انتظار می رود با بهره گیری از BIM به عنوان یک ابزار مدیریتی، بهره‌وری در پروژه های عمرانی افزایش یابد تا به کمک آن بتوان بر موانع و مشکلات موجود فائق آمد. اهداف مورد نظر را به طور خلاصه می توان در موارد زیر خلاصه نمود:

 

 • کاهش حجم اسناد شامل نقشه ها و نامه نگاری ها
 • بهبود ارتباط میان عوامل درگیر در پروژه
 • کاهش مدت زمان انجام پروژه ها
 • کاهش هزینه ها
 • کاهش تغییرات در فاز ساخت
 • تسهیل اعمال تغییرات
 • شناسایی خطاهای احتمالی در مرحله طراحی
 • ایجاد درک بهتر از پروژه و تفهیم وظایف مورد انتظار از عوامل درگیر
 • کاهش ادعاها در حین و پایان پروژه
 • ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات پروژه برای کلیه عوامل درگیر
 • بهبود مدیریت تسهیلات در دوره تعمیر و نگهداری

 

با images مدلسازی اطلاعات ساختمان خلاصه و نتیجه گیری

منابع و مراجع

[۱]

 

شاه حسینی، وحید؛ حجرالاسودی، حسین؛ نادری، امیرنوژان ؛ ” افزایش بهره وری در صنعت ساخت و ساز با بهره گیری از فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان”، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱، تهران.‌
[۲] Schorr, M.; “Employing Product Data Management Systems in Civil Engineering Projects: Functionality Analysis and Assessment”, Journal of Computing in Civil Engineering, ASCE 2011.
[3] Griloa, A.; Jardim-Goncalves, R.; “Challenging electronic procurement in the AEC sector: A BIM-based integrated perspective”, Automation in Construction, 20, 107–۱۱۴, ۲۰۱۱.