۱۰
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان lod 350-500

مدلسازی اطلاعات ساختمان

lod 350-500

) LOD 350

در این سطح علاوه بر ویژگی­های LOD 300 ارتباط اجزا با بخش­های دیگر تعریف شده است .

۵) LOD 400

در این سطح علاوه بر ویژگی­های LOD 300 اجزا دارای اطلاعات، اتصالات، نصب و برپاسازی می­باشند.

اجزا باید به اندازه کافی برای تهیه اسناد ساخت و انجام تحلیل­های جزیی دقیق باشند و شامل اطلاعات هزینه­ای دقیق باشند.

تفاوت اصلی LOD 300 و LOD 400 در مقدار اطلاعات افزوده شده به اجزا است. در نتیجه این سطح برای نصب و اتصال قطعات مناسب است

و معادل با مرحله­ی ساخت و طراحی نقشه­های اجرایی می­باشد.

۶) LOD 500

bim-demolition-plan-300x210 مدلسازی اطلاعات ساختمان lod 350-500

bim-demolition-plan

آخرین سطح، پروژه را همان­طور که ساخته شده است نشان می­دهد.

این مدل برای بهره­برداری و نگهداری مناسب است. این سطح، اجزای ساخته شده را همانند شرایط چون ساخت نشان می­دهد و می­تواند یک نمایش دیجیتالی کاملاً دقیق از اجزا باشد. به علت اندازه و مقدار جزئیات دقیق مرتبط با اجزا در این سطح اکثر معماران از آن استفاده نمی­کنند. اضافه کردن جزئیات بیشتر منجر به دقت بیشتر برای گرفتن تصمیمات بهتر در طول طراحی و ساخت می­شود. هم چنین، افزایش بهره­وری BIM در فازهای بهره­برداری و نگهداری را تسریع می­بخشد .

برای درک بهتر این سطوح شکل های ذیل انواع مختلف LOD را برای یک ستون فلزی و تاسیسات نشان می­دهند.

شکل ۱: میزان توسعه مدل برای ستون فولادی.

شکل ۲: میزان توسعه مدل برای تاسیسات.

الزامات اطلاعات هندسی

سطح توسعه مورد نیاز در هر مرحله پروژه و گروه مسئول ارائه این اطلاعات در ضمیمه ۶ تعریف شده است. این مورد موکدا باید رعایت شود و با صراحت توسط همه گروه های مرتبط از جمله مدیر BIM و کارفرما توافق شود.

در مراحل آتی کار، هر گونه اصلاحیه الزامات سطح جزئیات (LOD) باید به صراحت توسط تمام اعضای تیم پروژه در راستای منفعت پروژه موافقت شود.

مشارکت کنندگان اطمینان حاصل کنند که جدول تحویل تولید مدل[۱] (MPDT) در راستای مسئولیت طرفین پروژه قرار گرفته و نظرات را برای این اثر تامین می کند.

[۱] Model Production Delivery Table