۲۲
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان رعایت بهداشت، ایمنی و مدیریت طراحی ساختمان (CDM)

مدلسازی اطلاعات ساختمان

رعایت بهداشت، ایمنی و مدیریت طراحی ساختمان (CDM)

کارفرما نیاز به جزئیاتی دارد که چگونه اطلاعات BIM برای پشتیبانی از تعهدات H&S کارفرما

و تامین کننده جهت اثبات توانایی و تجربه بکار گرفته می شود.

تامین کنندگان ملزم به ارائه اطلاعات زیر هستند:

  • بررسی اجمالی نتایج کلیدی H&S در هر مرحله کاری
  • تأیید در مورد چگونگی به اشتراک گذاشتن و دسترسی به نتایج
  • الزامات برنامه ریزی فاجعه (حادثه بد)
  • رویکرد طراحی و بازنگری مدل

اطلاعات باید برای طراح اصلی[۱] (PD) جهت شناسایی خطرات باقی مانده در مرحله طراحی

و در طول مراحل ساخت و ساز در دسترس قرار گیرد.

طراحان و PD متعهد شده اند که از ریسک/خطرات بالقوه و غیره اطلاع داشته باشند.

 

Bew-Richards-BIM-adoption-model-300x203 مدلسازی اطلاعات ساختمان رعایت بهداشت، ایمنی و مدیریت طراحی ساختمان   (CDM)

Bew-Richards-BIM-adoption-model

این باید درون مدل که محتمل است قرار گرفته و از طریق محیط داده مشترک (CDE) به اشتراک گذاشته شود.

پیمانکار اصلی مسئول دریافت این اطلاعات خواهد بود. این فهرست جامع نیست، تعریف بیشتر توسط PD ارائه شده و در طرح اجرایی مدل سازی ساختمان اطلاعات (BEP) تعریف شده است.

استراتژی تحویل اطلاعات درخواستی

اطلاعات درخواستی باید در قالب اتوکد ۲۰۱۷ و۳D  IFC  ارائه شود.

به عنوان استاندارد حداقل، کارفرمایان نیاز به پیشنهاداتی دارند که در طرح اجرایی مدل سازی ساختمان اطلاعات (BEP) تهیه و چگونگی ارائه اطلاعات درخواستی که توسط کارفرما تعریف شده، مستند گشته است.

ضمیمه ۱(الزامات و مسئولیت ها) ، ضمیمه ۲ (جدول ساختار اطلاعات)، ضمیمه ۳ (کد های انواع دارایی) و  ضمیمه ۴ (سطح تعریف) نیازمند شناسایی داده ها، هندسه و اسناد مربوطه است که باید به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت اطلاعات درخواستی گنجانده شود.

این ضمیمه ها به الزامات خاص داده ها برای سیستم های ساختمان و مهندسی، اطلاعات بهداشت و ایمنی و اطلاعات تعمیر و نگهداری اشاره دارد. تمام اطلاعات مربوط به راه اندازی و ایجاد یک پایگاه داده قابل اطمینان از اطلاعات درخواستی نیز باید در آن گنجانده شود.

همچنین پیمانکار اصلی باید یک استراتژی برای اطمینان از دسترسی مداوم به اطلاعات در طول عملیات را ارائه دهد.

[۱] Principal Designer