۲۸
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان مراحل انتشار داده

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مراحل انتشار داده

توجه: فیلدهای هایلات باید حتما به صورت مستقیم

از سازنده گرفته شود.

۷

n

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

مراحل انتشار داده ها
FMA CON CON CON ALL ALL ALL مسولیت
مبلمان ساختمان
نوع اطلاعات
Name
Created

By

Created

On

Category
Project

Name

Site

Name

Linear

Units

Area

Units

Volume

Units

Currency

Units

Geometric Area

Measurement

External

Sysem

External

Project

Object

External

Project

Identifier

External

Site

Object

External

SiteIdentifier

External

Facility

Object

External

Facility

Identifier

Description
Project

Description

Site

Description

Phase
تاسیات مکانیکی
نوع اطلاعات
Name
CreatedBy
CreatedOn
Category
Fittings
ExtObject

Material

Description

Geometric Elevation
Geometric Height
Size
تاسیسات الکتریکی
نوع اطلاعات
Name
CreatedBy
CreatedOn
Category
FloorName
Description
Type
RoomTag
UsableHeight
تجهیزات خاص پروژه
نوع اطلاعات
Name
CreatedOn
CreatedBy
Category
SpaceName
ExtSystem
ExtObject
ExtIdentifier
Description
تجهیزات مکانیکی
نوع اطلاعات
Name
CreatedBy
CreatedOn
Category
Description
AssetTypeCode
Manufacturer
ModelNumber
Warranty

Guarantor

Parts

Warranty

Duration

Parts

Warranty

Guarantor

Labour

Warranty

Duration

Labour

Warranty

Duration

Unit

ExtSystem
ExtObject
ExtIdentifier
ReplacementCost
ExpectedLife
Duration
WarrantyDescription
Geometric NominalLength
Geometric NominalWidth
Geometric NominalHeight
ModelReference
Shape
Size
Colour
Finish
Grade
Material
Constituents
Features
AccessibilityPerformance
CodePerformance
SustainabilityPerformance

– جدول ساختار

اطلاعات FM

 

پیوست ۲ جدول ساختار

اطلاعات (پارامترهای ورودی پایه)

گروه Revit پارامتر تعریف پارمترهای FM توصیف FM حداکثر کاراکتر نوع داده درب ها چراغ های ثابت تجهیزات ویژه پنجره ها تجهیزات الکتریکی تجهیزات هشدار آتش تجهیزات امنیتی
سازنده شرکت سازنده کالا نام شرکت ۳۰ Text
گارانتی شرکت ارائه دهند

ه گارانتی تجهیزات

نام شرکت

و زمان اتمام گارانتی

زمان اتمام گارانتی

به تاریخ

میلادی باشد

۵۰ Text
دستورالعمل بهره برداری طریقه راه اندازی و بهره بردرای از دستگاه طبق کاتالوگ سازنده ۲۰۰ Text
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کدهای انواع دارایی CAFM

نوع دارایی تعریف نوع دارایی دارایی سیستم
بویلر بویلر
بویلر- گاز بویلر – گاز
چیلر چیلر آب
کمپرسور کمپرسور هوا

– المان های ساختمان

 

سطح تعریف

سطح تعریف شامل درجه ای است

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7 مدلسازی اطلاعات ساختمان مراحل انتشار داده

یب

که هندسه عنصر (سطح جزئیات) و اطلاعات مرتبط

(سطح اطلاعات) در نظر گرفته شده است،

به عنوان مثال درجه ای

که تامین کنندگان می توانند

در هنگام استفاده از مدل به اطلاعات اعتماد کنند.

 

المان المان المان
سقف ها
ستون ها
کف ها
درب ها
مبلمان
چراغ های ثابت
راه پله
نرده ها
دیوارها
پنجره ها
ستون های

سازه ای

لوله ها
ابزار امنیتی