۲۹
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان سوالات زبان ساده

مدلسازی اطلاعات ساختمان

سوالات زبان ساده

این مرحله نیاز به موارد زیر دارد:

انتشار داده : ۳

LOD (عمومی): ۳

LOI (عمومی): ۳

سوالات زیر باید در پایان این مرحله پاسخ داده شوند:

 1. راه حل پیش طراحی چیست؟
 2. آیا معماری که درون مدل ارائه شده، مطابق دیدگاه است؟
 3. آیا عملکرد طراحی با خلاصه طراحی مطابقت دارد؟
 4. پیشنهاد کلی برای طراحی سازه چیست؟
 5. الزامات خروجی از سیستم های خدمات چیست؟
 6. استراتژی راه اندازی چیست و چگونه می توان آن را آزمایش کرد؟
 7. آیا طراحان میتوانند نشان دهند که پروژه میتواند با خیال راحت تحویل داده شود؟
 8. پیش بینی هزینه اولیه چیست؟
 9. طراحی معماری، MEP و سازه هماهنگ شده است؟
 10. استراتژی اولیه FM چیست؟

اطلاعات کافی در پاسخ دادن به سوالات فوق باید به کارفرما ارائه شود تا تصمیم گیری در مورد پیشرفت بعدی مرحله کار صورت گیرد.

مرحله ۴ – طراحی فنی

Breach-of-Contract-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان سوالات زبان ساده

Breach-of-Contract

این مرحله نیاز به موارد زیر دارد:

انتشار داده : ۴

LOD (عمومی): ۴

LOI (عمومی): ۴

سوالات زیر باید در پایان این مرحله پاسخ داده شوند:

 1. آیا مدل برای نشان دادن پیشنهادات دقیق برای برنامه ریزی و چینش فضا توسعه یافته است؟
 2. آیا مدل طراحی شده برای نشان دادن پیشنهادات دقیق برای رفتار طبقات ارتقاء یافته است؟
 3. آیا مدل طراحی شده برای نشان دادن پیشنهادات دقیق برای سیستم های زیست محیطی ارتقاء یافته است؟
 4. آیا مدل طراحی شده برای نشان دادن پیشنهادات دقیق برای ساخت پذیری ارتقاء یافته است؟
 5. طراحی معماری، MEP و سازه هماهنگ شده است؟
 6. اقلام چگونه ساخته می شود و مدت زمان کار چقدر است؟
 7. آیا مدل و اطلاعات تکمیلی به اندازه کافی برای خرید پیمانکار مناسب است، (فقط ساخت)؟
 8. چگونه سلامت و ایمنی در نظر گرفته شده است؟
 9. آیا مناقصه پیشنهادی توانایی های مورد نیاز BIM را دارد؟
 10. آیا طراحی نیازهای FM را برآورده می کند، برای مثال اعتبارسنجی و کامل بودن داده های درخواستی؟

اطلاعات کافی در پاسخ دادن به سوالات فوق باید به کارفرما ارائه شود تا تصمیم گیری در مورد پیشرفت بعدی مرحله کار صورت گیرد.