۳۰
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان کدهای انواع دارایی CAFM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کدهای انواع دارایی CAFM

نوع دارایی تعریف نوع دارایی دارایی سیستم
بویلر بویلر
بویلر- گاز بویلر – گاز
چیلر چیلر آب
کمپرسور کمپرسور هوا

 

 

 

 

 

BIM-Image-1-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان کدهای انواع دارایی CAFM

BIM-Image

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ۴- المان های ساختمان

المان المان المان
سقف ها
ستون ها
کف ها
درب ها
مبلمان
چراغ های ثابت
راه پله
نرده ها
دیوارها
پنجره ها
ستون های سازه ای
لوله ها
ابزار امنیتی

 

پیوست ۵ – سطح تعریف

سطح تعریف شامل درجه ای است که هندسه عنصر

(سطح جزئیات) و اطلاعات مرتبط (سطح اطلاعات) در نظر گرفته شده است،

به عنوان مثال درجه ای که تامین کنندگان می توانند در هنگام استفاده از مدل به اطلاعات اعتماد کنند.

استفاده های خاص برای اطلاعات در هر مرحله، مثل هندسه و استفاده از داده ها

در زیر شرح داده شده است. ارائه برنامه هزینه (۵D) و زمان بندی(۴D) نیز پیشنهاد می شود.

الزامات انتشار داده ها با سطح جزئیات (LOD) و سطح اطلاعات (LOI)

هماهنگ شده است تا تیم پروژه قادر به درک اطلاعاتی که در هر مرحله مورد نیاز است، شوند.

انتشار
داده
۴D 5D LOD LOI تعریف هدف اطلاعات
۱ مایلستون مفهوم ۲ ۲ به طور کلی احجام ساختمان نشان دهنده منطقه، ارتفاع، حجم، محل و جهت گیری  که ممکن است در سه بعد مدل سازی شده و یا با داده های دیگر نشان داده شود. LOD:
برای ارائه یک نشانه بصری از پیشنهادات در مرحله مفهومی، شناسایی نیازهای کلیدی مانند اطلاعات مناطق دسترسی و نگهداری و غیره که باید
مناسب برای هماهنگی فضایی سیستم / عناصر اولیه باشد.
LOI:
شرح مختصری از اقلام تحویلی  (LOI)
2-3 طرح کلی نقشه هزینه ۳ ۳ اطلاعات بصری برای ارائه اصول طراحی در سطح بالاتری از جزئیات. ایجاد هماهنگی بین تمام رشته ها. توسعه بصری نشان دهنده هماهنگی برای اندازه کلی و روابط اولیه بین عناصر مختلف ساخت و ساز. می توان یک خلاصه برای پیمانکار جز متخصص یا سازنده متخصص ایجاد کرد تا با طراحی، ساخت و نصب فنی خود پیشرفت کند. انتظار میرود که شامل هماهنگی ابعاد بحرانی، الزامات عملکرد و کیفیت پایان کار باشد. اطلاعات غیر هندسی نیز ممکن است به عناصر مدل متصل شوند. LOD:
ارائه نمایشی بصری پیشنهادها، تأیید مختصری برای مرحله طراحی فنی، پشتیبانی کامل از هماهنگی فضایی.
LOI:
ارائه توضیحات کلی از اقلام تحویلی.