03
مه

مدلسازی اطلاعات ساختمان تشویق بر اجباری سازی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تشویق بر اجباری سازی

اقدامات صورت گرفته جهت ایجاد زیرساخت های مدلسازی اطلاعات ساختمان

  • تهیه استاندارد جهت تأمین و تبادل اطلاعات در پروژه براساس الگوبرداری از استاندارد BS 1192
  • تهیه اسناد اطلاعات مورد نیاز از کارفرما (EIR) و برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP)جهت اطمینان از رسیدن به اهداف BIM
  • تهیه بانک اطلاعاتی مدل های تجهیزات و ادوات زنجیره تأمین کنندگان صنعت شامل درب ها، پینجره ها، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و…
  • برنامه فارسی سازی تاریخ و واحد پولی جهت بومی سازی بعد چهارم و پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان
  • تهیه برنامه مدیریت هدر رفت مصالح جهت بهینه کردن میزان هدر رفت برش مصالح شاخه ای مانند میلگرد و لوله
  • تهیه برنامه ارسال اخطار زمان بازرسی پیشگیرانه تجهیزات در دوره بهره برداری

افتخارات بدست آمده توسط تیم مهندسی مدلسازی اطلاعات ساختمان

کسب رتبه ششم در وبسایت رسمی BLDNG360.com بین چند هزار مدل موجود از نظر کیفیت مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان تا شش بعد و LOD500

1 مدلسازی اطلاعات ساختمان تشویق بر اجباری سازی

reuse watreuse waterer

مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مسکونی، صنعتی، درمانی و تجاری

مدلسازی اطلاعات ساخت تصفیه خانه برای اولین بار در کشور

انتخاب بهترین ارائه اصلی در کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان تهران

دستورالعمل مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

با بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره‌برداری پروژه می‌توان مشکلاتی

نظیر افزایش زمان و هزینه پروژه‌ها، حجم زیاد نقشه‌های تولیدی، حجم بالای

نامه نگاری‌ها، عدم کشف تناقضات  و خرابی‌ها، تغییرات زیاد و ناتوانی در ایجاد تصویر

کلی از سازه نهایی برای عوامل درگیر را مشاهده نمود. از آن جا که صنعت ساخت در گروه صنایعی است

زمان و هزینه زیادی در پروژه‌های آن صرف می‌شود، کاهش زمان و هزینه موجب افزایش بازده این صنعت

والبته سود‌آوری بیشتر در آن خواهد شد، لذا در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده، که ظهور فناوری‌های نوین یکی از ثمرات آن است.