05
مه

مدلسازی اطلاعات ساختمان شروع نام گذاری

مدلسازی اطلاعات ساختمان

شروع نام گذاری

کلی شروع بیم و نحوه بکارگیری آن در کشور انگلستان مورد بحث قرار می گیرد.

در این کشور برای اجرایی سازی بیم، ۴ سطح تعریف گشت. سطح صفر که وضعیت اولیه قلمداد شد،

سطح یک، دو و در نهایت سطح سه که هدف نهایی کشور برای استفاده کامل از خدمات بیم بود.

BIM-Image-1-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان شروع نام گذاری

BIM-Image

Level 0

از سال ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۷ از سیستم CAD[1] به عنوان انتقال اطلاعات و زبان مشترک صنعت

AEC[2] استفاده می شد.  CAD به معنای Computer Aid Drawing (کمک رایانه به ترسیم) هست

و نرم افزار های زیادی مانند Autodesk AutoCAD، Vector Design، PDSM و حتی Adobe illustrator پیشروان این نوع سیستم بودند.

شکل نمونه ای از ترسیم های CAD

قبل از این موضوع برای تبادل اطلاعات از ترسیم نقشه های دستی استفاده می شد. مفهوم اصلی نقشه تبدیل داده های عددی به گرافیکی تر بود تا با داشتن زبان واحد بین تمام دیسیپلین ها کمترین تعارضات به وجود آید.

با رشد صنعت و پیچیده تر شدن این اطلاعات دیگر سیستم و متد CAD پاسخگوی بسیاری از مشکلات پیش رو نبود در نتیجه سیستم های مختلفی برای تحول در این صنعت به وجود آمد.

در حین استفاده از CAD در سال ۱۹۵۰ مسیر راهی برای معماران، مهندسان وپیمانکاران به وجود آمد که طبق آن سیستمی را نیاز داشتند که دیگر برای نمایش دیوار از دوخط استفاده نشود و اطلاعاتی از قبیل قطر دیوار، لایه های مرکزی، لایه های پوشاننده و جنس مصالح و… را در برگیرد. از این رو مدلسازی با نام های دیگر شروع به کار کردند.

در دهه ۷۰ میلادی BDS، در دهه ۸۰ BPM، در دهه ۹۰ GBM و در قرن ۲۱ BIM به وجود آمد.

این رقابت به دلیل حضور در جنگ سرد و رقابت بلوک شرق و غرب بر سر دستیابی به سیستمی جامع جهت ساخت و ساز مقرون به صرفه تر، سریع تر و کیفیت بالاتری را در بر داشت.

[۱] Computer Aid Drawing

[2] Architectural Engineering Construction