06
مه

مدلسازی اطلاعات ساختمان تعاریف پایه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تعاریف پایه

این رقابت به دلیل حضور در جنگ سرد و رقابت بلوک شرق و غرب بر سر دستیابی به سیستمی جامع جهت ساخت

و ساز مقرون به صرفه تر، سریع تر و کیفیت بالاتری را در بر داشت.

Level 1

با تکمیل BIM در سال ۲۰۰۷ کشور انگلستان تصمیم گرفت

تا سال ۲۰۱۶ سیستم اولیه از این متد را اجرائی کند. این سیستم مرحله اول گذار صنعت ساخت

از CAD های دو بعدی به سمت مدل های سه بعدی با اطلاعات بود. متد BIM از مرکز داده یا بانک اطلاعاتی

به نام CDE بهره می برد که به دو صورت محلی و اینترنتی قابل پیاده سازی می باشد. در این مرحله تمام سیستم های سه بعدی

با اطلاعات لازم در شبکه های محلی وجود داشت. این سیستم مانعی

-1-300x135 مدلسازی اطلاعات ساختمان تعاریف پایه

برای همکاری بین تمام دیسیپلین ها بود. شروع این مرحله به دلیل ایجاد زیرساخت ها

جهت رسیدن به اهداف BIM و آشنایی مرحله ای صنعت ساخت می بود. کشور انگلستان قانونی تصویب کرد

که به واسطه آن هر یک از فعالان صنعت ساخت از جمله طراحان،

سازندگان، کارفرمایان، تأمین کنندگان که نتوانند تا سال ۲۰۱۶ از BIM استفاده کنند

از صنعت ساخت خارج خواهند شد. در این حین برای شرکت های کوچک فعال در این صنعت

نیز تسهیلاتی ارائه شد که به واسطه آن، یکی از افرد شرکت برای آموزش رایگان بیم به دولت معرفی می شد

و  در یکی از دانشگاه ها به فراگیری این متد می پرداخت.

قرار شد مدلی از تمامی محصولات شرکت های تأمین کننده در اختیار دولت قرارگیرد

و در بانک اطلاعاتی BIM پیاده سازی شود. تمامی این محصولات در سایت THE NBS قرار گرفت

و دیگر برای طراحی نیاز بود فقط مدل محصول موردنظر در مدل اصلی پروژه قرارگیرد.