07
مه

افتخارات بدست آمده توسط تیم مهندسی مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

افتخارات بدست آمده توسط تیم مهندسی

مدلسازی اطلاعات ساختمان تا شش بعد و LOD500

مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های مسکونی، صنعتی، درمانی و تجاری

مدلسازی اطلاعات ساخت تصفیه خانه برای اولین بار در کشور

انتخاب بهترین ارائه اصلی در کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان تهران

BIM-Image-1-300x169 افتخارات بدست آمده توسط تیم مهندسی مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM-Image

دستورالعمل مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

با بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره‌برداری پروژه می‌توان مشکلاتی نظیر افزایش زمان و هزینه پروژه‌ها،

حجم زیاد نقشه‌های تولیدی، حجم بالای نامه نگاری‌ها، عدم کشف تناقضات  و خرابی‌ها، تغییرات زیاد و ناتوانی در ایجاد

تصویر کلی از سازه نهایی برای عوامل درگیر

را مشاهده نمود. از آن جا که صنعت ساخت در گروه صنایعی است که زمان و هزینه زیادی در پروژه‌های آن صرف می‌شود،

کاهش زمان و هزینه موجب افزایش بازده

این صنعت والبته سود‌آوری بیشتر در آن خواهد شد، لذا در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده،

که ظهور فناوری‌های نوین یکی از ثمرات آن است.

مدل سازی اطلاعات ساختمان از جمله مثال‌های استفاده‌ی فناوری‌های

نوین در صنعت ساخت است، که تقریبا از سال ۲۰۰۲ بر سر زبان ها افتاد. با توجه به منافعی که از این تکنولوژی

در صنعت ساخت حادث می شود، بسیاری از شرکت ها در سراسر دنیا رو به آن آورده

و در بعضی از کشورها با ورود دولت و تصویب قوانین مرتبط پیاده سازی آن در طی مراحل پروژه اجباری گشته است.