۰۱
خرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان نحوه پیاده سازی بیم

مدلسازی اطلاعات ساختمان

نحوه پیاده سازی بیم

برای پیاده سازی BIM، ۴ سطح از خدمات در نظر گرفته می شود.

 • سطح صفر: ایجاد کامل نقشه های کامپیوتری دوبعدی (معماری، سازه و تاسیسات) پروژه
 • سطح یک: ایجاد نقشه های کامل دو بعدی و سه بعدی (معماری، سازه و تاسیسات) پروژه، هزینه ها و زمان بندی در این سطح
 • به صورت جداگانه بدست آمده و مدیریت می شوند و ادغام با مدل نخواهند شد.
 • images-7-300x168 مدلسازی اطلاعات ساختمان نحوه پیاده سازی بیم

  images

 • سطح دو: ایجاد اطلاعات ساختمان در یک محیط سه بعدی

 • به صورت مشارکتی و با متصل کردن داده هایی که در مدل های مجزا ایجاد شده اند
 • . در این سطح اطلاعات توالی ساخت و ساز (بعد چهارم) و اطلاعات هزینه (بعد پنجم) در مدل ادغام خواهد شد.
 • سطح سه: یک فرآیند کاملا یکپارچه و همکاری بر روی یک مدل که بر روی سرویس های وب فعال شده و مطابق با استانداردهای کلاس IFC می باشد.
 • این سطح BIM از توالی ساخت و ساز (بعد چهارم)

 • ،اطلاعات هزینه (بعد پنجم) و اطلاعات مدیریتی چرخه حیات پروژه  (بعد ششم) بهره می برد.

اما مراحل اجرا می تواند به صورت زیر باشد. لازم به ذکر است که مراحل پیاده سازی بیم بسیار پیچده تر است

و نیازمند مطالعات جامعی از سطح شهر، ساختمان های موجود و توان شرکت های منطقه و … می باشد و طرح زیر به عنوان یک راهنمای اولیه می باشد.

فاز یک

در سال اول باید این سیستم را از طریق کلاس های آموزشی،

سمینار ها و کنفرانس ها مختلف برای همگان معرفی نمود و عوامل دخیل در صنعت ساخت را تشویق به پیاده سازی این سیستم نمود.

در کل در فاز اول این سیستم، به مدت یک سال به صورت پیشنهادی بوده

و سطح به کارگیری آن در پروژه بسته به شناخت شرکت ها از این تکنولوژی می باشد

و حتی در صورت صلاحدید شهرداری می توان مشوق هایی نیز جهت بکارگیری BIM در پروژه برای عوامل در نظر گرفته شود.