۰۷
خرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان فصلی نو در صنعت ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

فصلی نو در صنعت ساختمان

با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی همواره سهولت، سرعت و کیفیت جای خود را در زندگی بشر بیشتر کرده­ اند.

صنعت ساختمان هم از این عرصه جدا نبوده و همراه با پیشرفت سایر عرصه ­های تکنولوژی به اشکال گوناگون دستخوش تغییر گشته است.

همچنان که در چندین سال قبل نرم ­افزار CAD انقلابی در نحوه ­ی ارائه و روش کار مهندسان و معماران بوجود آورد، امروزه BIM تغییری شگرف

را در تمام عرصه ­های این صنعت و برای همه­ی متخصصان آن به صورت جمعی به وجود آورده است. همگام شدن با این تحول بزرگ آینده­ ای متفاوت

با روش­ های متفاوت و نوین را رقم خواهد زد.

این تغییر جز با خواست و تغییر روش کاری همه­ی گروه­ های طراحی و ساخت اعم از معماران و مهندسان طراح و محاسب، پیمانکاران، مدیران ساخت پروژه و کلیه ­ی تیم اجرایی مقدور نخواهد بود. در زیر به جایگاه و نقش BIM در صنعت ساختمان می پردازیم:

تجسم طرح

 

برای بسیاری از افراد، تجسم حالت نهایی پروژه با در دست داشتن نقشه­ های دو بعدی دشوار است.

مدل سه بعدی BIM در حالیکه مدل پروژه­ ی تکمیل شده را به صورت مجازی نشان می­دهد

 

اطلاعاتی از قبیل سیستم ­ها، مصالح و محصولات به کار رفته در ساخت

به همراه کلیه­ ی ویژگی ­ها و اطلاعات مرتبط با همه ­ی حوزه­ های ساختمانی

اعم از مقادیر سازه و تأسیسات را نیز در خود دارد و امکان اجرای شبیه­ سازی مراحل مختلف طراحی و یا ساخت

و به تبع آن تحلیل گزینه ­های مختلف برای تیم کاری.

-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان فصلی نو در صنعت ساختمان

مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی

از دیگر مزایای BIM برای پیمانکاران، امکان بررسی و تحلیل آزمایش چندین روش اجرا و وسایل مورد نیاز آن،

قبل از شروع هرگونه عملیات اجرایی می­ باشد که با این قابلیت مشکلات احتمالی در حین پروژه،

ابتدای پروژه کشف و برای آنها راه حل مناسبی از طرف تیم طراحی در نظر خواهد گرفته شد.

نتیجه­ ی این امر تأیید استانداردهای کیفیت و ارزیابی وضعیت ایمنی برای پروژه خواهد بود.