۱۸
خرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه ریزی برای کیفیت

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برنامه ریزی برای کیفیت

پیمانکاران دارای ساختارها و سایزهای متفاوتی هستند، و طیف خدمات وسیعی را ارائه می­دهند. برخی پیمانکاران

، کار را با کمک پیمانکاران دست دوم متخصص

در زمینه­های مختلف انجام می­دهند. برخی دیگر، فقط کار را مدیریت کرده و پیمانکاران دست دوم را استخدام می­کنند. برخی پیمانکاران خدمات مربوط

به مراحل بعد از تحویل پروژه را هم بر عهده گرفته و پس از ساخت، مسوولیت بهره­برداری و نگه­داری از دارایی ساخته

­شده را نیز بر عهده دارند.

این بخش از کتاب، مزایای فراوانی که روش BIM به پیمانکاران ارائه می­کند و چگونگی استفاده از مدل غنی اطلاعاتی در کارگاه را بررسی می­کند.

برای این که پیمانکار بتواند نهایت استفاده را از روش BIM ببرد، باید نحوه­ی استفاده پیمانکار از اطلاعات مشخص شود تا این اطلاعات، با نهایت دفت در اختیار او قرار گیرد.

مشاهده مزایای استفاده از روش BIM برای پیمانکار

پیمانکار از روش BIM استفاده می­کند تا محصول پروژه را قبل از شروع به ساخت، به طور مجازی طراحی نماید

. این امر، فرصت­های جدیدی برای نوآوری با خود به همراه دارد که منجر به محصول نهایی با کیفیت بهتر می­شود.

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7 مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه ریزی برای کیفیت

یب

پیمانکاری که از روش BIM استفاده می­کند، از مزایای زیر بهره­مند خواهد شد:

  • مناقصه بهتر: درگیری زودتر پیمانکار و فروشنده در پروژه به محصول نهایی بهتری نه تنها از منظر کیفیت
  • ، بلکه از منظر هزینه منطقی­تر و مدت زمان ساحت کوتاه­تر خواهد انجامید.
  • ارتباط بصری: فرآیند BIM، مجسم­سازی محصول و فرآیند ساخت را ممکن می­سازد که به سود
  • تمام ذی­نفعان حاضر در پروژه خواهد بود. تیم پروژه می­تواند به صورت بصری به کارفرما و سایر ذی­نفعان نشان دهد
  • محصول چگونه به بهترین روش ممکن ساخته می­شود و می­تواند افراد غیرفنی را هم درگیر کند تا کارفرما بتواند بهترین تصمیم­ها را اتخاذ نماید.