۰۱
تیر

مدلسازی اطلاعات ساختمان آگاهی نسبت به زمان بندی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

آگاهی نسبت به زمان بندی

قرار دادن اطلاعات زیاد در یک مدل می تواند به سرعت منجر به ایجاد محدودیت در طراحی و گزینه های مربوط به زنحیره تامین،

برای دیگر افراد تیم شده و در نهایت به نوعی موجب بروز ضایعات و هزینه های ضمنی دیگر برای مشتریان و تامین کنندگان شود.

در عین حال این مساله موجب بروز محدودیت

-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان  آگاهی نسبت به زمان بندی

ابری

هایی در زنجیره تامین برای طراحی های جایگزین شده و در عین حال مانع از عملکرد

بهتر به لحاظ تخصیص دارایی و یا ایجاد ارزش برای محصول گردد. الزامات اطلاعاتی با پیشرفت پروژه افزایش می یابد. اجزای BIM همگام

با روند کاری سازه تغیر می کند و اطلاعاتی مربوط به هر مرحله خاص از کار را که بدان نیاز باشد در بر خواهند گرفت. به طور معمول،

هر جز به صورت یک نماد کلی پیدایش می یابد

و در مراحل اولیه فرایند طراحی ممکن است تنها شامل ساختار پایه ای سه بعدی باشد.

این اطلاعات ممکن است برای طراحی فضایی کافی باشد اما در مراحل نهایی باید اطلاعاتی

در مورد مدیریت دارایی ها برای رسیدن به عملکرد بهینه این سازه مورد نیاز باشد.

 

با پیشرفت روند طراحی، بسته به انتخاب طراحی و معیارهای آن،

اطلاعات مربوط به هر چیز، تخصصی تر و جزئی تر خواهد شد

. تیم پروژه وارد مرحله استفاده از اجزای تولیدی می شود که دارای خواص حقیقی است.

تحول از مرحله اجزای ژنریک به اجزای تولیدی در طول فرایند

طراحی و در طول فاز ساخت و ساز به این معناست

که کاربران، امکان درک تاثیرات حقیقی انتخاب محصولات خود به صورت لحظه ای را، بر حسب معیارها هم چون عملکرد و هزینه های چرخه عمر خواهند داشت.

:  در مرحله طراحی اطلاعات مورد نیاز تیم پروژه را در نظر بگیرید. اطلاعات سه بعدی را در کنار اطلاعات

تخصصی ارائه شده در نظر بگیرید تا معماران و طراحان، امکان انجام مطالعات اولیه را داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر

در مورد این مشخصات به فصل ۱۷ رجوع شود. حداقل میزان اطلاعات و جزئیات موجود باید نشان دهنده‌ی تخصیص فضا

برای فضای دسترسی به هر محصول خاص به لحاظ مسائل نگهداری، نصب، و جایگزینی باشد. در عین حال فضا

ی مناسب برای عملکرد مورد نیاز در مورد الزامات دسترسی را مد نظر قرار دهید.