۰۲
تیر

مدلسازی اطلاعات ساختمان اجزای مادی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اجزای مادی

  • این اجزا در بر گیرنده اطلاعاتی در مورد ماهیت، عملکرد و ظاهر جزء هستند.
  • این اجزا را می توان به صورت مستقل بر اساس پرداخت و پوشش، یا به عنوان محصولات سازه ای
  • در هر جز و یا به عنوان روشی برای نشان دادن یک گزینه برای یک جزء، به کار برد. سطح اطلاعات مربوط به ماده به لحاظ کمی و کیفی،
  • سنجش شده و شاخصه های مربوط به شرایط پیرامونی پروژه
  • با استفاده از نام و توضیحات مربوط به آن و نیز جزئیات مربوط به اطلاعات فنی تعیین می شود.
-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان اجزای مادی

ابری

از آن‌جا که محصولات سازه‌ای حقیقی شاخصه های متعددی هم چون رنگ و شکل را در بر می گیرند اجزای BIM می توانند

نشان دهنده‌ی این تمایزات و گزینه های در اختیار طراح باشند. بهترین رویکرد

برای این مساله بستگی به پلتفورم هر BIM به صورت مستقل دارد.

یک جز BIM می تواند به میزان زیادی قابل پیکربندی و دارای ویژگی های پارامتری و خواص جزئی (نمونه‌ای) باشد

که مستلزم تصمیم گیری طراح در این خصوص و ایجاد انعطاف پذیری در

این زمینه خواهد بود. به طور مثال هر جزئ با هر بعد دلخواه، ممکن است

دارای برخی خواص جزئی به لحاظ طول و عرض باشد. یک جزء BIM، با ویژگی های

مختلف را می توان به عنوان یک جز مستقل،

درون کلیت یک جز BIM در نظر گرفت، به طور مثال: پنجره ای که می تواند متشکل از قاب ها، جداره ها و شیشه باشد.

 

نکته فنی: پلتفورم های BIM به کار رفته از سوی طراحان، دارای اجزای چند لایه متفاوتی هستند.

برخی از این پلتفورم ها می تواند اجزای چند لایه ای را مدل سازی نمایند، اما برخی دیگر فاقد این قابلیت بوده

و تیم پروژه باید نسبت به مدل سازی لایه ها به صورت مستقل اقدام نماید.