۰۳
تیر

مدلسازی اطلاعات ساختمان پلتفورم های BIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پلتفورم های BIM

پلتفورم های BIM به کار رفته از سوی طراحان، دارای اجزای چند لایه متفاوتی هستند.

برخی از این پلتفورم ها می تواند اجزای چند لایه ای را مدل سازی نمایند،

اما برخی دیگر فاقد این قابلیت بوده و تیم پروژه باید نسبت به مدل سازی لایه ها به صورت مستقل اقدام نماید.

 

به طور معمول، تیم طراحی اجزای لایه ای را در قالب یک فایل در نظر می گیرد.

این فایل می تواند شامل اجزای لایه ای و تغییرات مربوط به اجزای لایه ای باشد

و طراحی نیز امکان انتخاب این اجزا را در صورت نیاز خواهد داشت.

به طور مثال: تولید کننده یک سطح عایق کامپوزیتی تمامی ویژگی های

متنوع و مختلف این سطح را در قالب یک فایل قرار می دهد.

Breach-of-Contract-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان پلتفورم های BIM

Breach-of-Contract

به یاد داشته باشید: شما می توانید از چند جزء BIM به صورت ترکیبی برای ایجاد یک ساختار مرکب، استفاده کنید.

این ساختار مرکب گروهی از اجزا و فضاهایی است که گزینه های مختلفی را پیش روی طراح قرار می دهد.

با ترکیب اجزا در آرایش های مختلف می توان تغییرات متعددی در یک جزء مرکب ایجاد نمود.

برای برخی از محصولات سازه ای و حالات مختلف آن می توان میلیون ها گزینه‌ی مختلف در نظر گرفت.

آگاهی نسبت به زمان بندی

قرار دادن اطلاعات زیاد در یک مدل می تواند به سرعت منجر به ایجاد محدودیت در طراحی و گزینه های مربوط به زنحیره تامین، برای دیگر افراد تیم شده

و در نهایت به نوعی موجب بروز ضایعات و هزینه های ضمنی دیگر برای مشتریان و تامین کنندگان شود.

در عین حال این مساله موجب بروز محدودیت هایی در زنجیره تامین برای طراحی های

جایگزین شده و در عین حال مانع از عملکرد بهتر به لحاظ تخصیص دارایی و یا ایجاد ارزش برای محصول گردد الزامات اطلاعاتی با پیشرفت پروژه افزایش می یابد.