۰۶
تیر

مدلسازی اطلاعات ساختمان اطلاعات مربوط به جزییات ساخت

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اطلاعات مربوط به جزییات ساخت

مدل اطلاعاتی

 • اطلاعات مربوط به جزییات ساخت: مدل باید اطلاعات دقیق و منسجم در خصوص مناظر ۳D ،
 • اطلاعات مقاطع، طبقات، پلان­ها، جزییات، و برنامه­ریزی را به گونه­ای فراهم کند که پیمانکار بتواند
 • اطلاعات مربوط به تخمین حجم مصالح مورد نیاز را به راحتی استخراج نماید. بسیاری از قراردادها
 • هنوز بر پایه­ی اطلاعات ۲D به عنوان یکی از تحویل­دادنی­های پروژه نوشته می­شوند.
 • با این حال، داشتن یک مدل ۳D پیمانکار را قادر می­سازد اطلاعات را از روش­های مختلف
 • و با اهداف متنوع استخراج کند، مورد استفاده قرار دهد، و در صورت نیاز به راحتی تغییر دهد.
 • اطلاعات Specification: specification باید عمل­کرد، اجرا، و نگه­داری از محصول را پوشش دهد.
 • با استفاده از specification، پیمانکار می­تواند کار انتخاب یا خرید مصالح و تجهیزات را انجام دهد،
 • و داده­های مربوط به الزامات عمل­کردی و تحویل­دادنی­های پروژه مثل میزان اکوستیک بودن، یا مقاومت در برابر آتش را انجام هد. در حالت ایده­آل، specification باید به اطلاعات گراف

  یکی مدل متصل باشد.

 • -300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان اطلاعات مربوط به جزییات ساخت

  ابری

 • المان­های موقت: اطلاعات و اشیایی که نشان­دهنده­ی تجهیزات، قالب­ها، و دیگر کارهای موقت هستند
 • در زمان برنامه­ریزی اجرا و طرح­ریزی کارگاه مورد استفاده قرار می­گیرند.
 • وضعیت اطلاعات: تمام اطلاعات موجود دارای منظوری هستند و برای شناسایی اعتبار
 • اطلاعات تولیدشده و هدفی که این اطلاعات دارند، باید دارای وضعیت مشخصی باشند.
 • به عنوان مثال، در مراحل ابتدایی، ممکن است مدل تنها نشان­دهنده­ی اطلاعات فضایی باشد،
 • در حالی که در مراحل بعدی، شامل اطلاعاتی باشد که پیمانکار برای اجرای پروژه از آن استفاده کند.

Warning: شاید برای تولید تمام لیست بالا نیازمند استفاده از نرم­افزارهای متفاوتی باشید

. چرا که هیچ پلتفرمی وجود ندارد که بتواند تمام این موارد را فراهم نماید. بنابراین،

از ابزار و نرم­افزارهایی استفاده کنید که دارای قابلیت interoperability باشند.

و اطلاعات اضافی­ای می­شود که در روش سنتی توسط معمار یا مهندس پروژه تولید نمی­شد،

مانند مدارک مربوط به روش ساخت یا نرخ تولید. در کم­ترین حالت، مدل مورد استفاده پیمانکار باید شامل این اطلاعات باشد: