۰۲
مرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت

با افزودن اطلاعات برنامه زمان بندی به مدل اطلاعات ساختمانی سه بعدی، بعد چهارم که زمان می­باشد به آن اضافه می ­گردد. برنامه زمان ­بندی چهاربعدی یک ابزار توانمند برای مرحله­ بندی، هماهنگی و تبادل عملیات برنامه ریزی شده با پیمانکاران جزء طراحان، کارفرما و سایر دست اندرکاران پروژه می ­باشد.

 

 

 

تخمین هزینه­ ساخت

طرح و تخمین کمی آن به نحوی به هم وابسته است و با اعمال کوچکترین تغییر در طراحی، اثرات کمی و مالی آن برای تمامی دست اندرکاران پروژه در همان لحظه قابل رؤیت است. بدیهی است به کمک BIM احتمال جلو افتادن طرح از هزینه پروژه و در نتیجه ورشکستی و شکست پروژه کاملاً بعید به نظر می ­رسد.

یکپارچه ­سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تأمین کنندگان

پیمانکاران جزء و تولیدکنندگان مصالح مدل  BIM  مخصوص به خود را ایجاد می­کنند که نسبت به مدل ایجاد شده توسط پیمانکاران اصلی، از جزئیات بیشتری برخوردارند. این اطلاعات که شامل مشخصات محصولات جزئیات ساخت و روش های نصب می باشند قابلیت یکپارچه شدن با مدل پیمانکار اصلی را دارند. نتیجه ی این امر صرفه جویی زمانی و هزینه ای بسیار زیاد است.

هماهنگی بین سیستم ها

222-300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت

 

یکی از مهمترین تحولات BIM در صنعت ساختمان توانایی تشخیص تداخل اجزا

سیستم های ساختمان است که وظیفه ی بررسی و گزارش این تداخل برعهده ی مدل سه بعدی BIM است.

با این قابلیت هرگونه تداخل و عدم هماهنگی بین اجزای تأسیساتی و سازه ای با ی

کدیگر و یا با بخش معماری، قبل از کارگاه و در مدل BIM شناسایی و گزارش

می­ شوند و این امر منجر به صرفه­ جویی زمانی و هزینه ای تا حدود ۸۰ درصد خواهد شد.

 

پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی

اطلاعات مربوط به مدل BIM، مستقیماً قابل انتقـال به تجهیزات نقشه برداری

و پیـاده سازی طرح را دارند.

پیش ساختگی