۰۸
مرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان مهندسی ماشین

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مهندسی ماشین

در “مهندسی ماشین”، مفهوم “مدل معنایی داده”[۳]در سال ۱۹۷۰ بنیان نهاده شد

و اطلاعات فیزیکی و منطقی را به هم مرتبط ساخت. برای مقاصد صنعت ساختمان،

این مفهوم برای “سیستم تعریف ساختمان” اقتباس شده[۴] که بعدها مدل “تولید ساختمان” نامیده شد[۵].

از سال ۲۰۰۲ عبارت “مدل اطلاعات ساختمان”[۶] ب

bim-300x183 مدلسازی اطلاعات ساختمان مهندسی ماشین

bim

ه طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت. مدل اطلاعات

ساختمان، ذخیره سازی اطلاعات مختلف تعریف کننده­ی بنا را از طریق ایجاد یک مدل مجازی ممکن می سازد.

مدلی که بیشتر یک “منبع اطلاعاتی” است تا یک طرح گرافیکی[۵]. بیم به صورت هوشمند عوامل دوبعدی

و سه بعدی را که در طراحی یک ساختمان نقش دارند به همراه عوامل خارجی مانند موقعیت جغرافیایی و

شرایط طراحی محلی، به صورت یک پایگاه اطلاعاتی ترکیب می کند و منبع واحد و یکپارچه ای را برای کلیه

اطلاعات مربوط به آن ساختمان فراهم می کند. “هوشمندی” اطلاق شده به عناصر، شامل اطلاعات

گرافیکی و غیرگرافیکی می شود که به معمار، مهندسان برق، سازه، تاسیسات و پیمانکاران توانایی

نمایش روابط کارکردی و هندسی بین عناصر را می دهد. یکی از اهداف بیم ایجاد همکاری بیشتر و بهینه بین ذینفعان در پروسه­ی ساخت بناست که با ذخیره سازی اطلاعا

ت مرتبط با هر گام طراحی ممکن شود. این قابلیت مدل جهت سرویس دهی به عنوان یک مخزن

از اطلاعات مختلف متکی به هم، رویکردی جدید در تلفیق تحلیل عملکرد و طراحی ایجاد می کند.

با بهره گیری از این مدل می توان همواره به پارامترهای تعریف شده در طی فرایند طراحی دسترسی داشت

و آنها را در حین فرایند طراحی ویرایش کرده و جهت محاسبات عملکرد از آنها استفاده نمود. چون بیم

اجازه انتقال کلیه اطلاعات اساسی ساختمان اعم از معماری سازه و تاسیسات و غیره را می دهد

فرصت مناسبی را برای اندازه گیری پایداری و تحلیل عملکرد ساختمان در طول فرایند طراحی پدید

می آورد[۷]، [۸]، [۹]. با وجود آنکه طراحی بر مبنای بیم چالش های اساسی برای معماران

به وجود آورده، در حال حاضر ۴۸% از دفاتر معماری در ایالات متحده از روش های بیم بهره می برند[۱۰].