۰۴
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان امیدوار کننده ترین

مدلسازی اطلاعات ساختمان

امیدوار کننده ترین

مدل اطلاعاتی ساختمان یکی از امیدوار کننده ترین تحولات در صنعت ساخت و ساز است. این تفکر اجازه می دهد

تا مدل دقیق مجازی از یک ساختمان دیجیتالی ساخته شود. پس از اتمام، مدل تولید شده شامل هندسه دقیق و داده های مربوطه

که مورد نیاز برای پشتیبانی ساختمان است، ساخته شده  و تدارکات مورد نیاز تولید خواهند شد.

یک مدل BIM به عنوان “یک نمایش دیجیتال فیزیکی و مشخصه عملکردی یک مرکز است.

به این ترتیب، به عنوان منابع دانش به اشتراک گذاشته برای اطلاعات در مورد یک مرکز تشکیل یک مبنای قابل اعتماد برای تصمیم گیری

در طول چرخه زندگی خود را از آغاز به کار تا انتهای چرخه ی حیات پروژه خواهد بود. فرض اساسی از BIM همکاری توسط افراد ذینفع در مراحل مختلف

چرخه حیات پروژه از یک مرکز برای وارد کردن، به روز رسانی و یا تغییر اطلاعات در روند BIM برای حمایت و منعکس کننده نقش آن سهامدارانBIM خواهد بود.

در سال های اخیر، بوده است علاقه رو به رشد در ساخت و ساز در استفاده از ابزار BIM بوجود آمده است.

این مورد توسط فروشندگان نرم افزار ۳ِD CAD آورده شده است که نرم افزار مفهوم BIM را به بهره برداری برساند. نمونه هایی از آنها عبارتند از:

  • Revit and Architectural Desktop from Autodesk )Autodesk, 2010);
  • ArchiCAD from Graphisoft )Graphisoft, 2010);
  • MicroStation from Bentley )Bentley, 2010;(
  • Tekla Structures by Tekla )Tekla, 2010).
use-of-bim-bim-in-chinachem-projects-by-anthony-wilson-23-638-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان امیدوار کننده ترین

use-of-bim-bim-in-chinachem-projects-by-anthony-wilson-23-638

 

 بعدهای مختلف BIM

BIM فراتر از یک مدل سه بعدی است و بعنوان مدل های بیشتر مثل

بعد چهارم (زمان) ، بعد پنجم (هزینه) و بعد ششم (نقشه های فاز دو) می باشد.

با استفاده از نرم افزار ها و برنامه نویسی میتوان زمان اطلاعات مربوط به اجرای

هر کدام از المان های اجرایی پروژه را به مدل اضافه کرد. بعد پنجم تمام اطلاعات ساختمان

را با هزینه های ساخت مانند حجم ، برنامه ی زمان بندی و قیمت ها بدست میدهد.

بعد ششم مدل سازی نقشه های فازدو به همراه اطلاعات مورد نیاز تعمیر و نگهداری المان های مختلف

اجرایی را خواهد داشت که در طول مرحله امکان سنجی سازه میتوان از آن استفاده نمود [۰۹].