۰۷
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایا

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مزایا

منابع مختلف مدیریت پروژه مزایای BIM  را به شرح زیر شناسایی کرده اند: [۰۱۳]

  • بهبود همکاری میان افراد پروژه و سهامداران پروژه
  • بهبود بهره وری (کاهش دوباره کاری‌ها و مشاجره و تغییرات )
  • کیفیت و کارایی مناسب تر
  • کاهش زمان پروژه
  • کاهش اتلاف مصالح موجود در پروژه
  • کاهش هزینه ی پروژه
  • منبع درآمد جدید و فرصت شغل
  • -سازه-سترگ-کارفرما-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایا

BIM   بعنوان یک مخزن اطلاعات می باشد که میزان دسترسی افراد به اطلاعات را توسط مدیر پروژه محدود میکند.

[۰۱۳] معتقدند که مفهوم ، امکان سنجی و تجزیه و تحلیل داده ها باعث افزایش کارایی و کیفیت هستند اصلی ترین مزایای BIM در فاز طراحی می باشند.دقت بیشتر مدل سازی تصویری ، اصلاحات خودکار هنگامیکه تغییرات رخ میدهد ، تولید نقشه های دوبعدی ، همگامی و هماهنگی بهتر افراد مختلف موجود در تیم طراحی ، برآورد همزمان هزینه ی پروژه در هنگام طراحی و بهره وری انرژی و بهبود نگهداری مزایای دیگر BIM  در مرحله ی طراحی می باشند. BIM همچنین نقشه های فاز ۱ و ۲ را همگام سازی میکند، خطاهای طراحی را تشخیص میدهد، از نقشه های طراحی جهت ساخت قطعات استفاده میکند و همچنین تکنیک های ساخت و ساز ناب را به مرحله ی اجرا درمی ‌آورد.

بعلاوه استفاده از BIM عملیات نگهداری پس از ساخت و ساز را بهبود خواهد بخشید[۰۱۴].

یکی از مهمترین مباحث در اجرای BIM از اعتماد افراد به این تفکر می آید.در مطالعات اخیر [۰۱۵] نشان داده شده است که اگر اعضای پروژه به مزایای BIM اعتقاد نداشته باشند اطمینانی از مناسب بودن خروجی کار وجود نخواهد داشت.در مقاله ای دیگر[۰۱۶] نشان داده است میزان بالایی از سرمایه گذاری برای سخت افزار و نرم افزارهای BIM موجود خواهد بود و همچنین آموزش  این فرآیند در سیستم آموزشی در حال توسعه می باشد.[۰۱۷] بیان میکند که چالش های موجود BIM در مدیریت پروژه میتواند در موارد زیر دسته بندی و بیان شود: