۲۲
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان معرفی پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

معرفی پروژه

تا به اینجای کار به معرفی کلی BIM و سپس توضیحات کلی درباره ی استفاده ی زمان در BIM پرداختیم.حال میخواهیم

در یک پروژه ی عملی (XIMA)  به کاربرد مباحث مطرح شده بپردازیم. مشخصات کلی پروژه ، پروژه ای مسکونی در تهران خواهد بود

که زیر بنای آن ۹۰۰۰ مترمربع و همچنین و سه طبقه زیرزمین و ۸ طبقه روی زمین می‌باشد.

این ساختمان در مرحله ی اسکلت سازه بوده و بنابراین میتوانیم با به کارگیری مباحث مطرح شده زمان اجرای سازه ی این ساختمان را کاهش دهیم.

بدین منظور می بایست مدل رویت اولیه حاضر شود

تا با استفاده از آن بتوان مباحث BIM را پیاده سازی و اجرا نمود.پس از این کار می بایست یک پایگاه داده برای پروژه آماده سازی شود

تا بتوانیم به نحوی مناسب نحوه ی اجرای کارها در کارگاه را دنبال کنیم. البته لازم به ذکر است که در ابتدای کار می بایست قیدهای لازم با توجه به شرایط کارگاه آماده سازی شود

چراکه در هر پروژه ای روش اجرا

bimSmallPractice_1-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان معرفی پروژه

structure bim model

با توجه به تجهیزات و تعداد افراد پیمانکار متفاوت باشد و عدم توجه به قید های

کارگاهی افراد و پیمانکار های اجرایی میتواند برنامه زمان بندی را در همان ابتدای کار

با مشکل مواجه کند.در بخش برنامه ریزی برای اجرای هر کدام

از کارها از روش LPS[1] استفاده میشود که در ادامه ی کاربه جزئیات آن اشاره خواهد شد.

در ادامه ی کار به منظور اجرای بهتر برنامه توسط افراد

اجرایی کارگاه و همچنین کنترل بهتر پروژه از مدل های چهار بعدی استفاده میکنیم.

البته این مدل ها بصورت ویدئویی خواهند بود و برای ارائه ی آن در این بخش از قسمت های جداگانه ی آن استفاده خواهد شد.در این بخش از نرم افزار نویس ورک [۲]استفاده میکنیم

و باید دقت داشته باشیم که تاریخ این پروژه بصورت میلادی خواهد بود

 

2-2-  ویژگی های مدل سه بعدی پروژه

توضیحات کلی درباره مدل سه بعدی پروژه BIM

در فرآیند BIM می بایست به مدل اولیه سه بعدی توجه ویژه شود.چراکه پایه و اساس کار براساس مدل سه بعدی انجام شود.
مدل سه بعدی بایستی باید براساس روش های ساخت باشد. بعنوان مثال فرض کنید در حال مدل کردن ساختمان بتنی هستید.

برای مدل کردن ستون های آن نمیتوانیم ستون ها را یکپارچه از پی تا طبقه ی آخر در نظر بگیریم. همچنین اگر ساختمان فولادی باشد

با توجه به روش اجرا می بایست در اندازه های مورد نیاز ستون ها را نصب کرد

و با مدل کردن دقیق و در نهایت میتوانیم مدل چهار بعدی مورد نیاز خود را استخراج کنیم.

۱-۲-۴  ایجاد مدل سه بعدی پروژه

در ابتدای کار می بایست نقشه های اولیه را از کارفرما گرفته و مدل را در رویت پیاده کنیم.

شکل زیر مدل کلی نمای ساختمان را نشان می دهد.

[۱] Last planner system

[2] Autodesk navisworks