16
سپتامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان با استفاده از دیتابیس اکسس

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بهبود روند اجرای برنامه ریزی پروژه

با استفاده از دیتابیس اکسس

یکی از مهمترین اهداف مدل سازی اطلاعات ساختمان مستند سازی در زمینه ی اجرای ساختمان خواهد بود.

همچنین نیاز به یک محیط واحد که تمامی فعالیت ها بصورت دسته بندی شده از ابتدا تا انتهای پروژه ثبت شود،

احساس می‌شود. همچنین و برای ادامه ی کار یک فایل دیتابیس جدیدی را ایجاد کردیم.

که تمامی فعالیت های پروژه در این محیط بکار می‌روند.

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان با استفاده از دیتابیس اکسس

پیمانکار

در این محیط یکسری ورودی در ابتدای پروژه ( در صورت نیاز ابتدای شروع یک جبهه کاری ) گرفته می شود

و در نهایت خروجی های لازم از نرم افزار گرفته می‌شود.

نکاتی که در برنامه ریزی این بخش مدنظر است بشرح زیر دسته بندی خواهند شد:

 • فایل دیتابیس می‌بایست تمامی مایلستون های پروژه را دربرداشته باشد.
 • همچنین تمامی فعالیت های لازم برای رسیدن با دیتابیس مربوط می‌بایست پیش بینی شود.
 • بعنوان مثال فرض کنید که اتمام فعالیت های مربوط به اسکلت یک ساختمان ۱۰ طبقه
 • در پایان موعد مقرری پیش بینی شود. بنابراین در مرحله ی بعدی کار اتمام کلیه‌ی
 • فعالیت های اسکلت هر طبقه به طور معقولی پیش بینی شود
 • تا با رسیدن به اتمام هرکدام از اسکلت‌ها
 • مطئن شویم که به اتمام بخش اسکلت کلی ساختمان در زمان مقرر نزدیک می شویم.
 • قسمتی از تاخیرات مربوط به پروژه های عمرانی جز تاخیرات
 • مجاز خواهند بود. بدین منظور می‌بایست لیستی
 • از عوامل احتمالی تاخیر مانند آب و هوا، نرسیدن مصالح و موارد
 • دیگر تهیه شود تا دلایل تاخیرات احتمالی ثبت شوند.
 • پس از آن و در طی جلسات منظم هفتگی ( ماهانه ) با عوامل اجرایی دلایل این تاخیرات ( مجاز یا غیرمجاز بودن آن‌ها)
 • شناسایی شود و راه های جلوگیری از تاخیرات بعدی شناسایی و همچنین عوامل تسریع پروژه بکارگرفته شوند.
 • فایل مورد نظر باید به گونه ای تنظیم شود که خروجی های لازم در کمترین زمان در جدول های مورد نظر ذخیره گردد
 • تا بتوانیم در صورت لزوم از خروجی‌ های کار بهره ببریم.
 • همچنین در نهایت پروژه می‌بایست یک شناسنامه ای برای ساختمان ایجاد شود
 • که تمامی ریزفعالیت های پروژه در آن بصورت مستدل ارائه گردند.