۲۷
شهریور

مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت هدر رفت مصالح

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدیریت هدر رفت مصالح

  • در حین اجرا کلیه متره های ساختمان بصورت کاملا دقیق و برطبق خروجی های مدل BIM ساخته می‌شوند
  • وبنابراین از حجم مصالح هدررفته در ساختمان جلوگیری بعمل می‌آمد. از طرفی دیگر با برآورد دقیق احجام می‌توان
  • حجم مصالح هدررفته در هر قسمت را محاسبه نمود. (نمونه ای از برآورد دقیق میلگرد ها در بخش ۲-۴ ذکر شد)
  • زمان بندی ساخت پروژه بهمراه فایل های سه بعدی پروژه همگام سازی شدند.
  • در این بخش مشتریان می‌توانند حتی در شرکت از پروژه بازدید داشته باشند.
  • از طرفی دیگر پیمانکاران جز نیز خود را موظف خواهند دانست تا در زمان های مقرر و تعیین شده قسمت
  • های مربوط به خود را تکمیل کنند. چرا که در این روش کنترل پروژه و کنترل برآورد عملیات انجام شده بصورت دقیق‌تر خواهد بود.
  • در ابتدای کار و پس از ورود به کارگاه با پیگیری دقیق کارهای انجام شده
  • و همچنین کارهای پیش رو کلیه ی فعایت های انجام شده مورد ثبت قرار گرفت.
  • و بنابراین زمان اجرای اسکلت هر کدام از طبقات ۲۰% کاهش یافت.

images-2-1-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت هدر رفت مصالح

۱۱-۴-     استفاده از ابزار های بیشتر برای کاربرد خاص

همانگونه که در بخش های گذشته مشاهده شد در روند اجرای BIM ابتدا فایل اولیه آماده می‌شود.

در هر قسمت جداگانه برحسب نیاز پروژه و همچنین نیاز کارفرما خروجی های مختلفی را خواهیم داشت.

بعنوان مثال در بخشی از پروژه نیاز به ثبت برخورد ها میان اجزای مختلف مانند تاسیسات و سازه خواهیم داشت.

همچنین در ادامه ی کار می‌توان برای ارائه ی بهتر کار از نرم‌افزار های قوی تری برای ارائه استفاده کرد.

که این نرم افزار ها رندر های بسیار قوی تری نسبت به ابزار گفته شده خواهند داشت.

در این پروژه از مزایای دیگر BIM در کارگاه استفاده شد. بنابراین بعنوان نمونه از انیمیشنی

در قالب پروژه ای دیگر بهره بردیم که در ذیل نمونه ای از آن آورده شده است.