17
اکتبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان bim

مدلسازی اطلاعات ساختمان

bim

این مدل سه بعدی صرفاً جهت تصویر سازی نمی باشد. شناخت این موضوع که

مدلسازی اطلاعات ساختمان بخش اصلی خود را به مدلسازی اطلاعات معطوف

نموده کمک می کند که بهتر درک کنیم این مدل سه بعدی بستری برای قرارگیری کلیه اطلاعات در بخش های مختلف است.

وسعت این اطلاعات در زمان پیاده سازی از انتقال تکنولوژی ساخت(Technology Transfer)

و به اشتراک گذاری این اطلاعات اطمینان حاصل می نماید. این اطلاعات به صورت

یک پارچه و با دقت زیاد تکمیل می گردد. این مطلب به کارفرما این قوت قلب را می دهد

در آینده برای ساخت تیپ های مشابه پروژه تمامی اطلاعات با سرعت بسیار  بالا و دقت کافی در اختیار دارد.

سیستم مدیریت دانش نهادینه شده در مدلسازی اطلاعات ساختمان این امکان

بالقوه را برای مشاهده تأثیر تغییرات و مشکلات زمان اجرا را در پروژه های بعدی می دهد.

به جهت درگیر شدن تیم BIM در مدلسازی و نیاز به داشتن اطلاعات دقیق

در مورد طرح که شامل اطلاعات طراحی و تجهیزات پروژه می باشد، می توان

گفت که قدم اول در مورد دریافت کامل اطلاعات از پیمانکار طرح صورت خواهد پذیرفت.

این اطلاعات علی القاعده پایه طراحی بوده و به دلیل تیپ بودن طراحی مقدمه ایجاد طرح برای پروژه های آینده می باشد.

 

به دلیل آنکه تیم BIM باید در رفت و آمد با پیمانکار باشد، در صورتی که ابهامی

در اطلاعات و مدل پروژه برای کارفرما و یا مشاور عالی کارفرما ایجاد شود، می توان

با تعامل مناسب از طریق تیم BIM این ابهامات را با جلساتی که با پیمانکار برگزار می شود، رفع نمود.

در صورتی که تیم BIM در زمان اجرا نیز حضور داشته باشد، از طریق بروزرسانی

نقشه ها و یا ناظر مقیم گروه در کارگاه توان انطباق پروژه ساخته شده را

با طراحی اولیه و در نتیجه بررسی صحت و سقم اطلاعات ورودی پیمانکار

را خواهد داشت و این خود تاییدی بر اطلاعات و اطمینان لازم جهت پروژه های بعدی را خواهد داشت.