22
اکتبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان تدارک کالا

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تدارک کالا

با ظهور روش BIM، روش­های جدید تامین و تدارک کالا، و soft landings،

تیم پروژه مدل­های پروژه را زودتر تولید می­کنند. این امر بدان معناست که پیمانکار می­تواند

از این اطلاعات پایه برای اجرای فعالیت­هایی مثل برآورد، هماهنگی، مختصات­یابی و ساخت استفاده کند.

این کار اغلب شامل توسعه­ی بیش­تر مدل اولیه توسط پیمانکار، و اطلاعات اضافی­ای می­شود که در روش سنتی

توسط معمار یا مهندس پروژه تولید نمی­شد، مانند مدارک مربوط به روش ساخت یا نرخ تولید. در کم­ترین حالت،

مدل مورد استفاده پیمانکار باید شامل این اطلاعات باشد:

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان تدارک کالا

bim

  • اطلاعات مربوط به جزییات ساخت: مدل باید اطلاعات دقیق و منسجم در خصوص مناظر ۳D
  • ، اطلاعات مقاطع، طبقات، پلان­ها، جزییات، و برنامه­ریزی را به گونه­ای فراهم کند که پیمانکار
  • بتواند اطلاعات مربوط به تخمین حجم مصالح مورد نیاز را به راحتی استخراج نماید. بسیاری
  • از قراردادها هنوز بر پایه­ی اطلاعات ۲D به عنوان یکی

  • از تحویل­دادنی­های پروژه نوشته می­شوند. با این حال، داشتن یک مدل ۳D پیمانکار را قادر می­سازد اطلاعات را از روش­های مختلف و با اهداف متنوع استخراج کند، مورد استفاده قرار دهد، و در صورت نیاز به راحتی تغییر دهد.
  • اطلاعات Specification: specification باید عمل­کرد، اجرا، و نگه­داری از محصول را پوشش دهد. با استفاده از specification، پیمانکار می­تواند کار انتخاب یا خرید مصالح و تجهیزات را انجام دهد، و داده­های مربوط به الزامات عمل­کردی و تحویل­دادنی­های پروژه مثل میزان اکوستیک بودن، یا مقاومت در برابر آتش را انجام هد. در حالت ایده­آل، specification باید به اطلاعات گرافیکی مدل متصل باشد.
  • المان­های موقت: اطلاعات و اشیایی که نشان­دهنده­ی تجهیزات، قالب­ها، و دیگر کارهای موقت هستند در زمان برنامه­ریزی اجرا و طرح­ریزی کارگاه مورد استفاده قرار می­گیرند.
  • وضعیت اطلاعات: تمام اطلاعات موجود دارای منظوری هستند و برای شناسایی اعتبار اطلاعات تولیدشده و هدفی که این اطلاعات دارند، باید دارای وضعیت مشخصی باشند. به عنوان مثال، در مراحل ابتدایی، ممکن است مدل تنها نشان­دهنده­ی اطلاعات فضایی باشد، در حالی که در مراحل بعدی، شامل اطلاعاتی باشد که پیمانکار برای اجرای پروژه از آن استفاده کند.

Warning: شاید برای تولید تمام لیست بالا نیازمند استفاده از نرم­افزارهای متفاوتی باشید. چرا که هیچ پلتفرمی وجود ندارد که بتواند تمام این موارد را فراهم نماید. بنابراین، از ابزار و نرم­افزارهایی استفاده کنید که دارای قابلیت interoperability باشند.