28
اکتبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان اطلاعات و اهداف پروژه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اطلاعات و اهداف پروژه

۱-   اطلاعات و اهداف پروژه

۳-۱  اطلاعات پروژه

کارفرما شرکت مهندسی ونک پارک
نام پروژه ساحل ۱۳
توضیحی مختصر در رابطه با پروژه پروژه مسکونی و ساحلی واقع در شهر محمود آباد
آدرس پروژه مازندران، محمود آباد، بلوار معلم، خیابان ساحل ۱۳
آدرس دفترخانه تهران، شهرک قدس، خوردین، ونک پارک
ارزش پروژه —————-
نوع قرارداد مشارکت در ساخت

۳-۲ اهداف پروژه مدلسازی اطلاعات ساختمان

  • ساخت و ساز مجازی ، شبیه سازی و بررسی پروژه ساحل ۱۳ و کاهش تغییرات ، برخورد ها و تعارضات در حین اجرا
  • مشاهده مشکلات، عوامل نا مطلوب در پروژه پیش از احداث و حذف این موارد در دوره طراحی( در این دوره بیشترین امکان تغییرات با کمترین هزینه وجود دارد)
  • متره و برآورد تمام اقلام پروژه در لحظه با دقت کامل
  • امکان تهیه دیتیل های اجرائی نقشه های شاپ و … با یک کلیک
  • مدیریت سفارش کالا در زمان اجرا
  • شبیه سازی برنامه زمانبندی ( بعد چهارم و پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان) جهت یافتن مشکلات و تدقیق مدیریت پروژه
  • ایجاد مدل تحت وب برای دسترسی عوامل مشخص در زمان های مشخص با سطوح دسترسی تعیین شده در هر لحظه و هر مکان
  • مدیریت تعمیر و نگهداری با داشتن اطلاعات پروژه در دوره O&M
  • تبلیغات و تصویر گرائی پروژه با رندر تصاویر و انمیشن های مناسب و سیستم تحت وب برای مشاهده خریداران

۵-۲  برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان

برنامه زمانبندی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید توسط سرپرست مدلسازی اطلاعات ساختمان بررسی و تمام فعالیت ها و روش های پایش را طبق پیوست J و EIR تکمیل نماید.

با در نظرگرفتن برنامه اصلی و با توجه به همکاری کارفرما و تیم پروژه و منوط به ساختار مایلستون ها، مدلسازی اطلاعات ساختمان باید تکمیل و آماده پیاده سازی گردد.

این مایلستون ها شامل مدلسازی موارد زیر می باشد:

وضعیت سایت

تعیین سطوح دسترسی

رویه مناقصه

نقاط اصلی انتشار اطلاعات

روش تبادل اطلاعات

 

 

 

 

 

5-3 مایلستون پروژه

این مایلستون با توجه به برنامه ریزی اصلی به تاریخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۷می باشد.

مایلستون تاریخ
مایلستون شماره ۱ پروژه تکمیل مدلسازی معماری ، سازه  و تکمیل برنامه زمانبندی پروژه ۱۷/۰۵/۱۳۹۷

 

مایلستون شماره ۲ پروژه تکمیل مدلسازی اطلاعات تأسیسات برقی و مکانیکی و جلسه BWM جهت تعیین مشکلات و برخوردها ۱۷/۰۶/۱۳۹۷

 

مایلستون شماره ۳ پروژه اصلاح مشکلات و تکمیل مدلسازی اطلاعات ساخت ۱۷/۰۷/۱۳۹۷

 

مایلستون شماره ۴ پروژه اتمام مدلسازی بعد چهارم و پنجم و تهیه مدل CDE و آموزش پرسنل منتخب کارفرما ۱۷/۰۸/۱۳۹۷
   

3-2-2دستورالعمل ها و مستندات

استاندارد BS1192

استاندارد NBS BIM CDE

استاندارد NBS BIM Data Structure

 

1-   گزارش انجام پروژه

طی جلسات مکرر با کارفرمای محترم و تبادل نظر فی مابین برای پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه ساحل ۱۳، پس از برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت ارجح، طی قرارداد شماره ۹۷۰۱۲۸۶۲ مورخ۲۲/۰۳/۱۳۹۷ و پس از دریافت اطلاعات اولیه از کارفرمای محترم اقدام به ارائه سند EIR به کارفرمای محترم گردید. طی این سند محدوده کاری و شرح خدمات تفضیلی پروژه مدلسازی اطلاعات ساختمان مشخص گردید. مطابق با برنامه زمانبندی کارفرمای محترم و ارائه مایلستون های پروژه پس از تکمیل مدل CDE در رسته های معماری، سازه و تأسیسات و طی جلسات هفتگی BWM با کارفرمای محترم، مهندسین مشاور طراح و شرکت مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد و ابهامات طی نامه هایی به شرکت مهندسی ونک پارک اعلام ودر خواست شد در خصوص این موارد مهندسین مشاور محترم اعلام نظر فرمایند. برای یافتن دید مناسب تر از نحوه اجرائی شدن این پروژه و برداشت اطلاعات GIS و مکانی پروژه بازدید میدانی شرکت مهندسی سازه سترگ از پروژه به عمل آورد