02
نوامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM چیست؟

مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM[1] چیست؟

مدلسازی اطلاعات ساخت یا Building Information Modeling فرآیند چرخش، تبادل و ثبت اطلاعات

در طول چرخه حیات پروژه می باشد که به منظور تسهیل

و افزایش دقت طراحی، اجرا و تعمیر و نگهداری ایجاد شده است.

یا به عبارت دیگر می توان گفت مدل سازی اطلاعات ساخت (BIM) یک فرآیند مبتنی بر مدل سه بعدی هوشمندی است

که از طریق شفاف سازی و ابزارهای متعدد به کمک معماران، مهندسین و متخصصان ساخت و ساز آمده تا به برنامه ریزی،

3-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM چیست؟

طراحی، ساخت و مدیریت ساختمانها و زیرساخت های کارآمدتر دست پیدا نمایند.

با بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره‌برداری پروژه می‌توان مشکلاتی نظیر افزایش زمان و هزینه پروژه‌ها،

حجم زیاد نقشه‌های تولیدی، حجم بالای نامه نگاری‌ها، عدم کشف تناقضات و دوباره کاری ها، تغییرات زیاد و ناتوانی

در ایجاد تصویر کلی از سازه نهایی برای عوامل درگیر را مشاهده نمود. از آن جا که صنعت ساخت در گروه صنایعی است

که زمان و هزینه زیادی در پروژه‌های آن صرف می‌شود، کاهش این موارد موجب افزایش بازده این صنعت والبته سود‌آوری

بیشتر در آن خواهد شد، لذا در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده، که ظهور فناوری‌های نوین

یکی از ثمرات آن است. مدل سازی اطلاعات ساختمان از جمله مثال‌های استفاده‌ی فناوری‌های نوین در صنعت ساخت است،

که تقریبا از سال ۲۰۰۲ بر سر زبان ها افتاد. با توجه به منافعی که از این تکنولوژی در صنعت ساخت حادث می شود،

بسیاری از شرکت ها در سراسر دنیا رو به آن آورده و در بسیاری از کشورها با ورود دولت و تصویب قوانین مرتبط پیاده سازی آن در طی مراحل پروژه اجباری گشته است.

 

 • کاهش حجم اسناد شامل نقشه ها و نامه نگاری ها
 • بهبود ارتباط میان عوامل درگیر در پروژه
 • کاهش مدت زمان انجام پروژه ها
 • کاهش هزینه ها
 • کاهش تغییرات و انتقال دستورات تغییر به فاز طراحی
 • تسهیل اعمال تغییرات و تولید نقشه های به روز
 • تلفیق نقشه های سازه، معماری، تاسیسات بر یکدیگر و شناسایی خطاهای احتمالی
 • ایجاد درک بهتر از پروژه و تفهیم وظایف مورد انتظار از عوامل درگیر
 • کاهش ادعاها در حین و پایان پروژه
 • ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات پروژه برای کلیه عوامل درگیر
 • بهبود مدیریت تسهیلات در دوره تعمیر و نگهداری

[۱] Building Information Modeling