03
نوامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان تشریح پایگاه داده‌های اجزا

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تشریح پایگاه داده‌های اجزا

مشتری باید نسبت به مستند سازی یا ارجاع به

ابزارهای کنترلی خاص و مدیریت پایگاه داده ها بر اساس الزامات اطلاعاتی کارفرما اقدام نماید

(EIR؛ برای اطلاعات بیشتر ر.ج.ب. فصل هشت).

در عین حال، مشتری باید اقدام به مستند سازی جزئیات تعریف مدل و توسعه آن، نماید.

3-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان تشریح پایگاه داده‌های اجزا

در واقع، EIR در بر گیرنده جزئیات، مکان دسترسی اعضای تیم پروژه به اجزای BIM است.

این اجزا در میان اعضای تیم از سوی یک مشتری و یا پایگاه داده های پروژه به اشتراک گذاشته شده

و یا از طریق

یک منبع بیرونی هم چون یک پورتال عمومی BIM

تامین می شود. این الزامات در عین حال باید

شامل جنبه هایی هم چون کنترل ویرایش اجزای BIM و میزان دقیق جزئیات و اطلاعات مربوط به اجزا در مراحل مختلف پروژه باشد.

مقایسه‌ی پایگاه داده های اجزای BIM

شما از بازه ای گسترده از اجزا استفاده می کنید که نه فقط از دل پایگاه داده ها یا وب سایت تولید کنندگان،

بلکه از میان محتوای ایجاد شده توسط تولید کنندگان در خانه ها و یا استاندارد های برآمده از پلتفورم انتخابی BIM شما،

به دست می آید. این بخش ها، به تعریف این منابع برای اجزای BIM و امکان دسترسی به هر کدام از آن‌ها، می ‌پردازد.

 

هشدار: این اجزا از راه های مختلفی قابل دستیابی است اما در این زمینه باید هشیار باشید چرا که کیفیت

ایجاد این اجزا، همگی یکسان نیست. در مورد منبع محتوای مورد استفاده و استاندارد هایی که در مورد این

منبع، مدل سازی شده اند، اطلاعات لازم را به دست آورد. صرف زیبایی یک جزء، نشان درستی آن یا اطلاعات درست آن نیست.

 

 

 

نرم افزار خارج از باکس

معمولا، اغلب این پلتفورم ها، با یک پایگاه داده خارج باکس اجزای BIM همراه هستند که بازه ای گسترده از این اجزا را در بر می گیرد که ممکن است در هنگام طراحی یک بخش مورد نیاز باشد، از بافت دیوارها و مسیر ها و کف گرفته تا عناصر نگهدارنده و تثبیت کننده طرح، هم چون مبلمان و نورپردازی. این اجزا، در واقع، از قبل، در نرم افزار BIM مربوطه قرار گرفته و دسترسی به آن از طریق رابط کاربری این پلتفورم، امکان پذیر است.