04
نوامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان درگیر شدن پیمانکار

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مزایای BIM برای پیمانکاران

مهمترین نکته در استفاده پیمانکاران از قابلیتهای BIM ارتباط پیش از شروع ساخت

با کارفرمایان است. به طورکلی پیمانکاران میتوانند در تشخیص ناسازگاری ها

، حجم کار و برآورد قیمت، تحلیل ساخت و برنامه ریزی پروژه، تحویل

و راه اندازی و دیگر موارد از قابلیتهای BIM استفاده نمایند.

به طور خلاصه می توان مزایای زیر را برای پیمانکاران در صورت بکارگیری BIM برشمرد:

انجام متره و برآورد و تخمین هزینه

 

هماهنگی بین تأمین کننده ها و جلسات خرید

 

تشخیص زودهنگام اشکالات طراحی نظیر شناسایی تداخلات و اطلاع به مشاور و کارفرما

 

یکپارچه کردن صورت وضعیت ها و سهولت در تهیه آن

 

تجزیه و تحلیل ساخت پذیری و برنامه ریزی ساخت

 

دستیابی به چگونگی ساخت، توجیه پیمانکاران جز و کارگران با استفاده از مدل بصری و دید بهتری از پروژه

 

تأییدات درون کارگاهی، کنترل، هدایت و دنبال کردن فعالیت‌های ساخت

 

جانمایی تاورکرین، هماهنگی برای خرید مصالح، سفارش قطعات با استفاده از مدل BIM

 

پیش ساختگی بیرون کارگاه و مدولاریزه کردن

 

تهیه خودکار برنامه ی زمان بندی بر اساس حجم کارهای انجام شده و فازهای مختلف اجرای پروژه طبق اطلاعات واردشده به مدل

 

برنامه ریزی ایمنی کارگاه

 

زمانبندی، توالی کارها و گروههای کاری با استفاده از مدل BIM

 

مهندسی ارزش و اجرای مفهوم ساخت ناب[۱]

 

بررسی شرایط ایمنی و الزامات HSE

 

پایش پیشرفت پروژه با استفاده از مدل چهاربعدی و پنج بعدی

 

 

این گروه، به علت ارتباط بهتر با کارفرمایان، طراحان، پیمانکاران جزء و کارگران در کارگاه بر اساس کاربردهای فوق، از مزیت‌های زیر بهره­مند می‌شوند:

  • سودآوری بالاتر
  • کاهش هزینه و زمان پروژه
  • ایجاد ساختمان‌هایی با کیفیت بهتر
  • تصمیم گیری‌های آگاهانه­تر
  • مدیریت و برنامه­ریزی بهتر ایمنی

به عنوان نمونه در یک پروژه ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دلاری هزینه‌ی محتمل درخواست تغییرات به دلایل پیدا کردن خطا و حذفیات و تداخل و … در نقشه‌ها معادل ٪۳ هزینه کل یعنی ۳,۰۰۰,۰۰۰ دلار بوده است. در صورتی که استفاده‌ی مدیر ساخت، گروه‌های طراحی و پیمانکاران جزء از BIM جهت شناسایی تداخلات و خطاها قبل از ساخت با هزینه ۵۰۰,۰۰۰ دلار برای BIM باعث صرفه جویی احتمالی ۱,۵۰۰,۰۰۰ دلار در پروژه می شد که در نتیجه سود خالص از دست رفته‌ی کارفرما به ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار کاهش پیدا می کرد.

[۱] Lean Construction