10
نوامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان بیمارستان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

بیمارستان

اما آن چه طراحی برای پروژه های بهداشت و درمان را ویژه می کند و یا به تعبیر دیگری طراحی

و ساخت تسهیلات و تأسیسات بهداشت و درمان را یک چالش ویژه معرفی می کند، می تواند در گروء موارد زیر باشد:

بهداشت و درمان به عملیاتی پیوسته وابسته است و تحمل اختلال و وقفه را ندارد

مصرف بالای آب و انرژی در این گونه پروژه ها

کنترل جریان های پسماند ویژه، از قبیل مواد شیمیایی

ملزومات کنترل عفونت و موضوعات مرتبط با قابلیت تمیزی

ملزومات کنترل کیفیت هوای داخلی

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان بیمارستان

یب

ملزومات کنترلی دقیق

بیمارستان ها ساختمان های عمومی هستند که به علت متنوع و زیاد بودن ذینفعان

و وجود تجهیزات حیاتی برای حفظ جان بیماران، بر پیچیدگی و حساسیت آن ها افزوده می شود

. علاوه بر این پیچیدگی در تاسیسات وتجهیزات وتنوع نقش ها، بیمارستان ها باید در همه ی

روزهای سال و هر روز هفته به خوبی سرویس دهی کنند و به علت ضروری بودن نیاز به آن ها،

نباید در هیچ برحه ای از چرخه حیات خود تعطیلی یا توقف در عملکرد داشته باشند همه ی

این موارد باعث شده است که هزینه های عملیاتی ۹ بیمارستان ها در ردیف بالاترین هزینه ها

در سازمان های عمومی قرار گیرد. بر اساس  در سال ۱۲۹۷ منتشر کرد، متوسط هزینه های

دولت ها در  گزارشی که سازمان جهانی بهداشت سراسر جهان برای بهداشت و درمان بیش

از ۹۱ درصد کل هزینه های دولت ها را تشکیل می دهد، که این موضوع را تبدیل یکی از دغدغه های

اصلی بسیاری از دولت ها کرده است (سیرفر, ۱۳۹۶).

 

طراحی بیمارستان به علت اجماع نیازهای متنوع، تضادها، تجهیزات و امکانات بسیار پیچیده نیازمند

دانش بسیار و گروهی متشکل از یک تیم مهندسی متخصص باتجربه بادانش فنی بالاست زیرا یک

معمار در حین طراحی بیمارستان نهتنها باید

نحوه عملکرد تأسیسات مکانیکی والکتریکی و نحوه کار و تجهیز وسایل پزشکی

در ساختمان بسیار پیچیده بیمارستان آگاه باشد و در طراحی لحاظ

نماید بلکه باید ساختمانی منعطف به جهت هم سویی و بهینهسازی با تغییرات

تکنولوژیک درزمینه تجهیز و پاسخگویی نیازهای درمانی طراحی نماید.