۲۱
آبان

مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایای BIM در جهت انتقال تکنولوژی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مزایای BIM در جهت انتقال تکنولوژی

به جهت درگیر شدن تیم BIM در مدلسازی و نیاز به داشتن اطلاعات دقیق

در مورد طرح که شامل اطلاعات طراحی

و همچنین اطلاعات کامل از تجهیزات پروژه می باشد،

می توان گفت که قدم اول در مورد دریافت کامل اطلاعات از پیمانکار طرح طورت خواهد پذیرفت.

این اطلاعات علی القاعده پایه طراحی بوده و به دلیل تیپ

3-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایای BIM در جهت انتقال تکنولوژی

 

بودن طراحی مقدمه ایجاد طرح برای پروژه های آینده می باشد.

به دلیل آنکه تیم BIM باید در رفت و آمد با پیمانکار باشد، در صورتی که ابهامی

در اطلاعات و مدل پروژه برای کارفرما و یا مشاور عالی کارفرما ایجاد شود،

می توان با تعامل مناسب از طریق تیم BIM این ابهامات را با جلساتی

که با پیمانکار برگزار می شود رفع نمود.

در صورتی که تیم BIM در زمان اجرا نیز حضور داشته باشد،

از طریق بروزرسانی نقشه ها و یا ناظر مقیم گروه در کارگاه توان انطباق پروژه ساخته شده

را با طراحی اولیه و در نتیجه بررسی صحت و سقم اطلاعات ورودی پیمانکار را خواهد داشت

و این خود تاییدی بر اطلاعات و اطمینان لازم جهت پروژه های بعدی را خواهد داشت.

با  توجه به این بحث چالش اطلاعات ناکافی و غیرقابل اطمینان و…

که یکی از مسائل انتقال تکنولوژی می باشد از بین خواهد رفت.

در صورت نیاز کارفرما به بررسی آیین نامه ها و الزامات طراحی، این توان نیز وجود دارد

ه از طریق پیمانکار آیین نامه های به کاررفته در پروژه برای بررسی در تیم BIM اخذ شده

و بتوان با بررسی این آیین نامه ها در کنار مشاور عالی که متخصص

این امر است، یک قدم دیگر به استفاده از این تکنولوژی نزدیک شد.

از طرفی با توجه به ایجاد بانک اطلاعاتی از تجهیزات به کاررفته در پروژه  با توجه به شباهت

پروژه ها به هم، می توان برای دیگر پروژه ها در حداقت زمان ممکن

نیز این تجهیزات قرارداده شود و الزامات طراحی بررسی شود.