13
نوامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان اهمیت بیمارستان ها

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اهمیت بیمارستان ها

اما آن چه طراحی برای پروژه های بهداشت و درمان را ویژه می کند

و یا به تعبیر دیگری طراحی و ساخت تسهیلات و تأسیسات بهداشت و درمان

را یک چالش ویژه معرفی می کند، می تواند در گروء موارد زیر باشد:

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان اهمیت بیمارستان ها

استانداردهای اندازه گیری

بهداشت و درمان به عملیاتی پیوسته وابسته است و تحمل اختلال و وقفه را ندارد

مصرف بالای آب و انرژی در این گونه پروژه ها

کنترل جریان های پسماند ویژه، از قبیل مواد شیمیایی

ملزومات کنترل عفونت و موضوعات مرتبط با قابلیت تمیزی

ملزومات کنترل کیفیت هوای داخلی

ملزومات کنترلی دقیق

بیمارستان ها ساختمان های عمومی هستند که به علت متنوع و زیاد بودن ذینفعان و وجود تجهیزات حیاتی

برای حفظ جان بیماران، بر پیچیدگی و حساسیت آن ها افزوده می شود. علاوه بر این پیچیدگی در تاسیسات

وتجهیزات وتنوع نقش ها، بیمارستان ها باید در همه ی روزهای سال و هر روز هفته به خوبی سرویس دهی کنند و به علت ضروری بودن نیاز به آن ها، نباید در هیچ برحه ای از چرخه حیات خود تعطیلی یا توقف در عملکرد داشته باشند همه ی این موارد باعث شده است که هزینه های عملیاتی ۹ بیمارستان ها در ردیف بالاترین هزینه ها در سازمان های عمومی قرار گیرد. بر اساس  در سال ۱۲۹۷ منتشر کرد، متوسط هزینه های دولت ها در  گزارشی که سازمان جهانی بهداشت سراسر جهان برای بهداشت و درمان بیش از ۹۱ درصد کل هزینه های دولت ها را تشکیل می دهد، که این موضوع را تبدیل یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از دولت ها کرده است (سیرفر, ۱۳۹۶).

 

  • نگهداری و تعمیر موثر یا پیش اقدامانهPRM (Proactive Maintenance)

نت موثر با هدف بهبود وضعیت کارکرد ماشین آلات، کاهش میزان نیاز آنها به اجرای نت و حذف کامل علل وقوع خرابیها انجام می گیرد و بجای انتظار کشیدن جهت وقوع خرابیها، مدیر پیش اقدام از مدتها قبل در مورد آن اقدام نموده و در موضع موفقیت قرار می گیرد. در جدول انواع استراتژی های ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفته است.