۲۶
آبان

مدلسازی اطلاعات ساختمان کاهش هزینه گزاف

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کاهش هزینه گزاف

از مسایل مهمی که در بیمارستان ها باید مورد توجه مسعولان قرار گیرد. مسئله نگهداری است.

زیرا این مراکز با هزینه های سنگین تاسیس می شوند و به ارایه خدمات مختلف از جمله درمان و آموزش و پژوهش می پردازند.

از طرف دیگر، لزوم فعالیت شبانه روزی وجود

تجهیزات فراوان و متنوع پزشکی و غیر پزشکی و علاوه بر آن،

پرسنل زیاد با تحصیلات مختلف

توجه به امر نگهداری را اجتناب ناپذیر می سازد (نژاد, ۱۳۷۳).

بیمارستان ها با سرمایه های فوق العاده زیاد احداث شده و حتی بهره برداری از آن هزینه ای سنگین را طلب می کند

 

و نیز میزان این هزینه ها با روندی مارپیچ در حال افزایش می باشد. جهت بهره گیری بهتر از این سرمایه گذاری گزاف،

که اغلب از بودجه عمومی دولت ها، به خصوص در کشورهای

در حال توسعه، تامین می شود و استفاده منطقی راه هایی

علمی وجود دارد.با بکار بردن شیوه های مختلف و صرف هزینه ای اندک، در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه، می توان

به نحو مطلوب تری از این سرمایه ها و قابلیت های موجود استفاده کرد (نژاد, ۱۳۷۳).

نگهداری و تعمیرات از جمله رشته هایی است

که از قرن ۱۹ و بعد از آغاز انقلاب صنعتی مورد توجه قرار گرفته

و روز به روز بر دامنه آن افزوده شده، بطوری که امروز در تمامی سازمان ها برای خود جا پا باز کرده است.

علاوه بر شاخه مهندسی نگهداری و تعمیرات

رشته مدیریت نگهداری و تعمیرات نیز در چند ساله اخیر تاسیس گردیده است

لت ایجاد و پیدایش مدیریت نگهداری همچون سایر

رشته ها، افزایش هزینه- کارایی و هزینه- اثربخشی در بعد نگهداری و تعمیرات است.

به عبارت روشن تر، مدیریت نگهداری می خواهد

با تعمیر به موقع تجهیزات و دستگاه ها و نگهداری و محافظت دقیق از خراب شدن آنها بکاهد

و بر طول عمر مفید آنها بیفزاید.مهم ترین پی آمد این امر افزایش راندمان و بازدهی و جلوگیری از ایجاد وقفه در ازایه خدمات است.

بدیهی است که بیمارستان ها چون باید فعالیتی داعمی داشته باشند. این امر برای آنها اهمیت بسزایی دارد (نژاد, ۱۳۷۳).