27
نوامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان تعریف BIM و ارتباط آن با تعمیر و نگهداری:

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تعریف BIM و ارتباط آن با تعمیر و نگهداری:

ساختمان ها از مهم ترین عناصر سازنده کالبد هر شهر و فرم فضایی حاصل از میان کنش

رقابتی بازار، بخش خصوصی و نهادهای محلی می باشند. استفاده از سیستم های نوین نرم افزاری و سخت افزاری در پروژه و از طرفی رویکرد

یکپارچه گرا در مدیریت پروژه در حال گسترش می باشد. یکی از مدلهای مورد بررسی که نقش بسزایی در مدیریت ساخت پروژه ها داشته است،

استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان است. مدل سازی اطلاعات ساختمان(BIM) فرآیند توسعه و تولید مدل رایانه ای به منهور شبیه سازی برنامه ریزی، طراحی، ساخت و عملیات اجرا می باشد.

گرایش رو به رشدی در صنعت ساختمان سازی

وجود دارد که داده های یجزیی

بیشتری را در طراحی یک ساختمان، پیش از فرآیند طراحی کلی موردنیاز است

و (BIM) به عنوان یک فرآیند مهم

طراحی ساختمان و به منظور جلب رضایت این نیاز پدید آمده است (جوشانی, ۱۳۹۵).

مدل سازی سه بعدی توسط تکنولوژی های برنامه اتوکد(CAD) در اوایل دهه ۱۹۷۰ آغاز گردید

و در صنایع رواج پیدا کرد. برای ارتقا CAD در پروژه های ساخت و ساز در سال ۲۰۰۰ مفهوم

BIM وارد عمل شدند.جری لیزین در سال ۲۰۰۲ استدلال کرد که BIM  باید یک اصطلاح صنعتی استاندارد

داشته باشد و اصطلاح BIM  AUTODESK

را برای بیم طراحی و تبلیغ کرد (Ghaffarianhoseini, 2017).

مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM فرآیند توسعه و تولید مدل رایانه ای به منظور شبیه سازی برنامه ریزی،

طراحی، ساخت و عملیات اجرا می باشد . مدل به دست آمده از BIM ، یک مدل دیجیتال غنی از داده ها

، شی گرا، هوش مند و پارامتریک است

که هر کدام از برون داده های بصری و داده های آن برای پاسخ گویی

به نیازهای متنوع کاربران متخصص می باشد . به این صورت که کاربر می تواند نماها و داده های مورد نیاز خود

را از مدل BIM استخراج و پردازش کرده و در نتیجه به اطلاعاتی که برای تصمیم سازی و ارتقای فرآیند ارائه و ب