۱۹
آذر

مدلسازی اطلاعات ساختمان تغییر رویکرد از CAD بهBIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تغییر رویکرد از CAD بهBIM

تغییر رویکرد از CAD بهBIM اساسا به معنای ایجاد مدل به جای طراحی است.

متخصصین سازه، امروزه نه تنها به مشابهت ها بلکه به ماهیت اجزا نیز می اندیشند.

پیش از این، دیوار تنها مجموعه ای از خطوط بود اما امروزه همین دیوار یک

جزء هوشمند سه بعدی با خواص و شاخصه هایی در زمینه‌ی کاربرد، نصب و نگهداری است.

 

اجزای سه بعدی CAD مزیت های زیادی نسبت به CAD های قدیمی دو بعدی دارند اما برای

درک کامل منافع حقیقی BIM باید اجزای سه بعدی را با اطلاعات به دست آمده از دیگر بخش ها هم چون شاخصه های ارشد هماهنگ کنید.

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان  تغییر رویکرد از CAD بهBIM

bim

درک ماهیت اجزای BIM

اجزای BIM نوعی شاخص و نماد دیجیتال و فضایی برای اطلاعات گرافیکی

و غیر گرافیکی در مورد یک محصول سازه ای حقیقی هستند. این اجزاسنگ بنای

دیجیتالی هستند که تیم پروژه بر مدل مربوط به پروژه می افزاید.

 

در نظر گرفتن یک جزء به عنوان مخزن و محل نگهداری اطلاعات در مورد ماهیت

قیقی یک محصول، کارکرد و نحوه انجام آن عملکرد خواهد بود. این جز باید در بر گیرنده

تمام اطلاعات مورد نیاز برای طراحی، یافتن، مکان یابی، تعیین مشخصات، تحقیقات و تحلیل در مورد محصول ارائه شده باشد.

 

اجزا می توانند فرم های مختلفی را به خود بگیرند. درست همانند زمانی

که کیک می پزد باید بدانید که اصلی ترین اجزای مورد نیاز برای ساخت

یک جزء مناسب کدام اند. در بخش های بعدی به واکاوی اجزای ضروری

برای یک جزء BIM و سطوح مناسب از اطلاعات مورد نیاز برای پشتیبانی از کلیت زمان بندی پروژه خواهیم پرداخت.

 

 

شناخت اجزای کلیدی

بنابراین باید دانست که اجزای کلیدی مورد نیاز برای ساختن یک جزء مناسب کدام اند؟ یک جز در واقع ترکیبی از چند چیز است، از جمله موارد زیر که به شما در یافتن پاسخی برای این سوالات کمک خواهد کرد: