22
دسامبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان سرفصل های آموزشی

1200px-AKUT.svg_-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان سرفصل های آموزشی

لوگو امیرکبیر

 سساطلاعات ساختمان

برای آن که بتوان بیم را اجرایی کرد باید آموزش هایی صورت گیرد تا حداقل یک نفر از هر شرکت با این تکنولوژی آشنایی داشته باشد و توان کار را داشته باشد. با توجه به سابقه شرکت و تجارب کسب شده، عناوین زیر برای آموزش پرسنل شرکت های مختلف پیشنهاد می گردد.

مفاهیم اولیه BIM به عنوان انقلابی در صنعت ساخت

 • تعریف BIM
 • تاریخچه BIM
 • مدیریت زمان و هزینه مدلسازی
 • مزایای مالی بکارگیری BIM
 • وضعیت کنونی BIM در دنیا

حضور مستمر کارفرما در پروژه

 • بررسی رفع نیازها قبل از ساخت
 • بازدید پروژه قبل از شروع ساخت
 • کاهش ریسک مالی به دلیل تخمین های دقیق
 • مشاهده مدل و پایش زمان – هزینه به صورت آنلاین

طراحی با BIM تضمین اجرا

 • طراحی یکپارچه بر روی مدل واحد
 • سطح دسترسی محدود برای هر دیسیپلین
 • عدم وجود تداخل
 • تسهیل پیگیری تغییرات
 • آنالیز سازه
 • آنالیز تأسیسات
 • آنالیز انرژی و پایداری

مدیریت یکپارچه ساختمان با BIM

 • دسترسی تمام ذینفعان به مدل واحد
 • وجود تمام اطلاعات بر روی مدل

BIM عامل تسلط بر کارگاه و جلوگیری از دوباره کاری

 • سهولت در اجرا به دلیل ساخت پذیری
 • سهولت در ساخت به دلیل تعدد نقشه ها
 • جلوگیری از دوباره کاری به دلیل کاهش تغییرات
 • سفارش دقیق مصالح به دلیل دقت بالای برآورد
 • کاهش پرت مصالح
 • دسترسی به ساخت و ساز ناب

مدیریت ارتباطات، مستندات و تعارضات با مدلسازی اطلاعات ساختمان

 • چگونگی تکمیل مستندات
 • پیش زمینه ای در رابطه با تعارضات
 • تعارضات عامل نامطلوب
 • نقش BIM در کاهش تعارضات

بهره برداری  و تعمیر و نگهداری  هدفمند با BIM

 • وجود کاتالوگ ها و مشخصات دستگاه ها در مدل
 • دسترسی آسان به اطلاعات و وضع موجود پروژه
 • نگهداری پیشگیرانه موثرتر به وسیله هشدارهای اتوماتیک