07
جولای

مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف و مقاصد

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اهداف و مقاصد

یک مدل BIM می تواند برای مقاصد زیر مورداستفاده قرار گیرد: (ابراهیمی و شاکری، ۱۳۹۲)

 •  ترسیمات مناسب ساخت: تولید نقشه های ساختی برای سیستم های متنوع ساختمان،
 • نظیر شیت های نقشه ی ساخت می تواند به سرعت و درست پس از تکمیل شدن مدل BIM تولید گردد.
 •  بازبینی استانداردها: این امکان وجود دارد که حتی پیش از اجرای پروژه، کارفرما، مشاور و ناظر بتوانند
 • برای بازبینی و بررسی

 • مقررات از این مدل استفاده کنند
 • و با در نظر گرفتن بهترین راهکارها مسائل ایمنی را رعایت و از حوادث جلوگیری نمایند.
 •  مدیریت امکانات: استفاده از BIM
 • به مدیران پروژه این امکان را می دهد
 • که بدانند در هر مرحله ای به چه امکاناتی نیاز دارند و از قبل امکانات لازم را پیش بینی و تهیه نمایند و از تاخیرات احتمالی جلوگیری کنند.
 •  تخمین هزینه ها: نرم افزارهای
 • BIM در درون خود به صورت پیش فرض ویژگی تخمین هزینه ها
 • را دارند. مقادیر مصالح به صورت خودکار و حساس به هر تغییر، هرچند اندک، قابل استخراج و تغییر می باشند.
 •  ترتیب ساخت: مدل BIM می تواند
 • به صورت مؤثر به منظور کنترل توالی ورود مصالح، ساخت و زمان بندی دریافت اجزای ساختمان به کار گرفته شود.

ca مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف و مقاصد

 •  تشخیص درگیری، تداخل
 • و تصادم فعالیت های ساخت:
 • به دلیل آن که مدل BIM با مقیاس و
 • به صورت سه بعدی ساخته شده است
 • ، عمده ی سیستم های ساختمانی به صورت بصری قابل مشاهده بوده و درنتیجه تداخل های سیستم های ساختمانی
 • به سهولت قابل مشاهده میباشد. مثلا این فرآیند توانایی بررسی آن را دارد که آیا لوله کشی ها با سازه فلزی و دیوارها و داکت ها تداخل دارند یا خیر؟
 •  تصویرسازی )رندرهای سه بعدی
 • ( : رندرهای سه بعدی واقعی- و نه تصویری خیالی- می تواند به سهولت و سرعت از مدل BIM خروجی گرفته شوند.

این مدل سه بعدی شامل تمامی اطلاعات مورد نیاز در کل چرخه حیات پروژه می باشد. از طرفی با برنامه نویسی ها و قابلیت های اتوماسیون های رایانه ای بسیاری از روند ها را تسریع بخشیده و دقت بالاتری را شامل می شود. از جمله این اتوماسیون های رایانه ای می توان موارد ذیل را نام برد: (بایا بیم)