21
جولای

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و LEAN در طراحی و مدیریت طراحی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

BIM و LEAN در طراحی و مدیریت طراحی

مسلما، مدیریت طراحی را می توان با استفاده از ابزار و رو شهای

جدید معرفی شده توسط مدل سازی اطلاعات ساختمان و ساخت وساز ناب بهبود داد.

بااین حال، در پروژه هایی که از BIM استفاده می کنند،

نقش پرسنل، روش های طراحی و همچنین ارتباط بین طراحان بسیار مهم است

و درصورتی که مبتنی بر مدیریت پروژه سنتی باشد

تنها می تواند تا حدودی با شیوه جدید کار سازگار شود. در مدیریت طراحی ساختمان، استفاده از ابزارهای مدیریت ناب می تواند

ارزش را برای مشتری افزایش دهد، بهبود عملیات و از بین بردن فعالیت هایی که ارزش افزوده را اضافه نمی کنند

را به همراه داشته باشد .

(  (Tauriainen et al., 2016پروژه هایی که دارای چندین طرف هستند

در صنعت ساخت وساز معمول هستند. در پروژه های ساختمانی، چندین رشته طراحی وجود دارد

که باید باهم به طور موثر کار کنند تا انتظارات و نیازهای مشتریان را برآورده کنند و از اشتباهات و درگیری ها در طراحی جلوگیری کنند.

این چالش ها با مدیریت طراحی غیر سیستماتیک و شیوه های طراحی های

مختلف آن را در معرض ابتلا به طراحی خطاها و درگیری قرار می دهد.

Capture مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و LEAN در طراحی و مدیریت طراحی

مدیران طراحی از شیوه های

مدیریتی مختلف برای مدیریت پروژ هها استفاده کرده اند

و هیچ استانداردی برای همکاری بین رشته های مختلف طراحی، ساخته نشده است. چالش های بیشتر موجب معرفی BIM می شوند

و تغییراتی که آن ایجاد می کند آغاز می گردد.

BIM را می تواند به عنوان یکی از بزرگ ترین تغییرات در صنعت طراحی پس از استفاده از CAD دانست

که دارای پتانسیل برای ارتقای صنعت ساخت وساز می باشد. بااین حال، شیوه های فعلی مدیریت طراحی مانع از این پیشرفت ها شده است.

بخشی از این امر به دلیل این واقعیت است که مدیریت پروژه ضعیف در زمان برنامه ریزی سخت دشوار است و زمان کافی برای بهینه سازی راه حل های طراحی وجود ندارد.