17
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان طراحی سه بعدی با نشان دادن جزئیات تمام

مدلسازی اطلاعات ساختمان

طراحی سه بعدی با نشان دادن جزئیات تمام

در صنعت ساخت و ساز بعضی اشتباهات ناشی از دیده نشدن و عدم توان نمایش در نقشه های دوبعدی کاغذ محور در زمان اجرا هزینه های بسیار گزافی بر دوش پیمانکاران و به طور کلی فعالان در این صنعت می گذارد.

عدم توان نمایش تمامی جزئیات در این نقشه های دو بعدی مسبب ایجاد Platform های طراحی به صورت سه بعدی شد.

شرکت های بسیار معتبر در صنعت ایجاد نرم افزار های طراحی ساختمان مانند Autodesk, Grafisoft, Tekla, …. رو به ایجاد این Platform ها نموده اند.

هر کدام از این شرکت ها نزدیک شدن به واقعیت مجازی را برای خود امری اجتناب ناپذیر دیدند.

باید دانست که از ابتدا این امر به وسیله طراحی های برداری و هندسی آغاز شد.

اتوکد ابتدا به سمت این طراحی رفت و با اضافه کردن محور بعد سوم از این امر سود برد.

اما آهسته نرم افزار ها به سمت طراحی های شیء گرا رفتند.

دیگر ترسیم ها لزوماٌ بردارهای خطی نبودند بلکه اشیاء راه خود را باز کردند.

به طور مثال برای ترسیم دیوار ها قائم دیگر نیاز به ترسیم هندسی مکعب مسطتیلی نبود.

شی به نام دیوار در این نرم افزار ها تعبیه شده بود که توان گرفتن خاصیت داشت.

شئ به نام پنجره به وجود آمد که فقط بر روی دیوار ها نصب می شد. از مزایای این کار توان متره گرفتن نهایی از تمام اشیائ تعریف شده در پروژه وجود داشت. از طرفی بسیار هوشمند ترر نسبت به قبل توان اجرا پروژه وجود داشت.

به طور مثال انواع برخورد های ناخواسته شناسایی می شد. تفکر اصلی مدل سازی اطلاعات ساختمان بر روی کار تمامی افراد درگیر در پروژه مانند طراحی معمار، طراح سازه، طراح مکانیکال و طراح الکتریکال به طور همزمان بر روی یک پروژه بود.

مسلماً در حین کار چند نفر بر روی یک روژه نیاز به هماهنگی های مناسب است