17
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان پروسس و Autodeask Revit

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پروسس

Autodeask Revit

این کار از طریق هوشمند شدن پروژه بسیار راحت تر از طراحی های دوبعدی می بود.

اتوکد با قرار دادن اشیائی محدود این کار را توانست مناسب با کاربری انجام دهد.

اما دیگر نرم افزار قدرتمند این شرکت به نام Autodesk Revit این کار را با قرار دادن اشیائ به صورت Family به قدرت بسیار بیشتر انجام داد.

به طرزی که توان ساخت مناسب اشیائ به صورت خصوصی تر برای کاربر فراهم شد.

برای ساخت این خانواده ها نیاز به شناخت هندسی شی مورد نظر داریم همچنین باید تا حدودی توان برنامه نویسی داشته باشیم تا بتوانیم این اشیاء را هوشمند سازیم.

مزایای طراحی به صورت سه بعدی نسبت به طراحی دو بعدی

از مزایای طراحی به صورت سه بعدی نسبت به طراحی دو بعدی می توان به دیدن تمامی جزئیات و برخورد های احتمالی قبل از ورود به مرحله ساخت اشاره کرد.

این امر جلوگیری می کند از صرف هزینه زیادبازنگری،

تخریب، تصحیح و زمان. این امر در تمامی کار های شبیه سازی مورد نظر می باشد

تا در وسیله ای به مانند کامپیوتر تمام مراحل شبیه سازی شوند تا در زمان اجراء با هزینه گزاف تکرار نشوند.

ما باید این امر را که درک نقشه های سه بعدی برای همه از جمله طراحان آسان تر است را قبول کنیم.

  • شکل (۱-۲) مدل های سه بعدی
  • -300x181 مدلسازی اطلاعات ساختمان پروسس و Autodeask Revit

از جمله مزایای دیگر نرم افزار های تحت این متد عدم طراحی لزوماً سه بعدی می باشد

و تحت متدی کار انجام می دهند تا در زمانی کوتا خروجی های دو بعدی برای مستند سازی ها بر روی کاغذ هم استفاده کرد.

این تصاویر لزوماً نمایشی سه بعدی نیست.

تمامی نرم افزار ها توان خروجی دادن دو بعدی تحت استاندارد AEC را دارا می باشند

تا بتوان از آن به عنوان مستندات استفاده کرد.