۰۲
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان اجرائی سازی پس زمینه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اجرائی سازی پس زمینه

بنابراین اگر BIM در رابطه با کار مشترک و مدیریت اطلاعات و هندسه سه بعدی باشد کدامین قسمت

باعث مشکل می شود؟ بخش مدل سه بعدی که تکنولوژی بزرگی پشتش هست. مدیریت اطلاعات،

که پروسه ها و مسیرهای زیادی برای بهبود آن وجود دارد. اما قسمت همکاری آن؟

این قسمت هم باید ساده باشد

images-13-1 مدلسازی اطلاعات ساختمان اجرائی سازی پس زمینه

bim model

فراموش نکنیم در صورت همکاری بین تمام قسمت های مختلف باعث کاهش درگیری بین شرکت های ما می شود

و بازار مناسبی در این راستا در تمام دنیا برای ما ایجاد می وشد. با داشتن مدیریت مناسب و گذار از قسمت درگیری ها و حرکت به سوی همکاری

توان تأمین تمام نیاز های مالی ایجاد می وشد.

Richard Saxon CBE, Chairman of Joint Contracts Tribunal

Author of ‘BIM for Construction Clients’

اکنون دولت توجه خود را به پیاده سازی سطح دوم مدلسازی اطلاعات ساختمان معطوف نموده است

نیاز بهع کنترل نقش ها و اتحاد بسیار آشکار می باشد.

برای این کار از تمام کسانی که درBIMفعالیت دارند درخواست می شود که در این قضیه عضو شوند .

پس زمینه

مقدمه

طبق گزارش استراتژی ساخت و ساز انگلستان GCS در سال ۲۰۱۱ قطعاً این صنعت نیاز داشت تا عملکردش را  به سرعت بهبود بخشد.

در حالی که تمام صنایع در راستای بهره وری و عملکرد تغییراتی ارزشمند پیدا کرده بودند

اما صنعت ساخت از این مقوله عقب مانده بود. از طرفی صنایع عظیم خودروسازی و هوافضا و الکترونیک هر روز پیشرفت می کردند

اما صنعت ساخت و ساز در تحویل اهداف خود شکست خورده بود.

مجلس نمایندگان اشاره می کند صنعت ساخت تقریباً ۹۰ میلیار پوند به صنعت انگلستان کمک می کند

و ۲.۲ میلیون شغل ایجاد نموده است اما نمودار زیر نشانه افت تسویه در خروجی اقتصادی است.

دستورالعمل دولت بریتانیا برای مدلسازی اطسلاعات ساختمان BIM از خارج از  سازمان GCSتهیه شده

تا شیوه ای برای مدیریت صنعت ساخت و مبادلات تهیه نماید. این سند چشم انداز  باعث خدمت

به کل کشور جهت محیط زیست و اقتصاد و در نتیجه جامعه بهتر می نماید.