۰۴
فروردین

مدلسازی اطلاعات ساختمان اولویت های استراتژیک

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اولویت های استراتژیک

اولویت های استراتژیک

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اولویت های استراتژی پروژه خود را به ترتیب اهمیت بیان نمایید. این الویت های پروژه می تواند زمان اتمام کار، هزینه تمام شده، کیفیت مصالح و دیگر نیازهایتان باشد.

 1. کیفیت تحویل پروژه بالاترین کیفیت ها را داشته باشد.
 2. هزینه های پروژه از مرز … افزایش پیدا نکند.
 3. زمان تحویل پروژه حتما در محدوده … باشد.
 4. دوران ساخت بدون هیچ گونه تداخل طراحی اجرا شود.
 5. مدل سه بعدی هر ماه/ هفته/ ده روز به روز رسانی شود.
 6. و دیگر استراتژی های مورد نظر

خدمات مورد نظر کارفرما

برای اطلاع از نیازهای کارفرما و ارائه مناسب خدمات در راستای نیازها و جلوگیری از هدررفت زمان و هزینه در ذیل نیازهای کلی ذکر شده است که می توان هر کدام از آنها که مورد نیاز و مناسب پروژه و کارفرما می باشد را انتخاب نمود. لازم به ذکر است به دلیل محتوای مفهومی بیم، اگر نیازی مورد نظر کارفرما می باشد که در ذیل نیامده می توان آن را نیز درج و اجرا نمود.

 1. طراحی
 • مدیریت امکان سنجی
 • مدیریت محیط اطراف پروژه
 • مدلسازی سه بعدی
 • مدیریت تعارضات
 • افزایش بهره وری
 1. مدیریت پروژه
 • مدیریت زمان و هزینه
 • تصویرگرایی (Visualisation)
 • افزایش کیفیت امور تبلیغاتی پروژه
 1. اجرا
 • مدیریت کارگاه
 • افزایش ایمنی و سلامت
 1. بهره برداری
 • بهبود وضعیت تعمیر و نگهداری
 • سهولت در امور تعمیرات و بازسازی

۳- استانداردهای قابل اجرا

تیم BIM برای آگاهی بیشتر از  پروژه و بررسی و یا طراحی در صورت سفارش کارفرما نیازمند اطلاع از استاندارهای بکاررفته در پروژه می باشد.

جدول ۲: استاندارهای بکاررفته در پروژه

M= اجباری

R= توصیه شده

کاربرد
استاندارها راهنما طراحی قرارداد اجرا
مقررات ملی ساختمان – مبحث ۱۰ M
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره M
مقررات ملی ساختمان – مبحث ۲۰ R
سفارشی مقررات خصوصی آماده شده برای پروژه … برای هر یک از پیمانکاران جز R M

 

این الزامات  به منظور پشتیبانی از تحویل پروژه و پشتیبانی از BIM نیز قابل استفاده می باشد.

این الزامات باید توسط تمام تامین کنندگان و ذینفعان اجرا شده و در ضمیمه ای از قرارداد گنجانده شود.